#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VEREJNÁ VÝZVA – staňte sa členom odborných komisií

Typ: ostatné
erbMestské zastupiteľstvo v Hnúšti sa na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 10.12.2018 uznieslo na zriadení komisií, ako poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov mestského zastupiteľstva. Mesto Hnúšťa má eminentný záujem, aby sa do samosprávnych procesov zapojila čo najširšia verejnosť, primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva adresujú, v súvislosti s kreovaním komisií, výzvu širokej odbornej verejnosti na predkladanie prihlášok kandidátov za členov jednotlivých komisií.

Členmi odborných komisií pri MsZ v Hnúšti sa môžu stať aj občania nášho mesta – stačí prejaviť svoj záujem prostredníctvom vyplnenia prihlášky. Podľa platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva sú jednotlivé komisie tvorené tak poslancami mestského zastupiteľstva, ako aj zástupcami odbornej verejnosti a komisie zasadajú spravidla 1x mesačne.

 

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti sa uznieslo na zriadení nasledovných komisií:

 

  1. Komisia finančná

  2. Komisia podnikateľskej činnosti a správy mestského majetku

  3. Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

  4. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

  5. Komisia školstva, kultúry a športu

  6. Komisia sociálna, zdravotná a bytová

  7. Komisia na ochranu verejného poriadku

 

Prihlášky kandidátov za členov komisií je možné podať v písomnej forme na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na sekretariáte primátora mesta a na web stránke mesta www.hnusta.sk. ako príloha tejto výzvy.

Prihlášky kandidátov je možné doručiť na sekretariát primátora mesta v predpísanej forme najneskôr do 4.1.2019 do 15:00 hod..

Všetky prihlášky budú predložené na najbližšie pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré z kandidátov zvolí členov jednotlivých komisií.

 

KONTAKTY:

sekretariát primátora: 047/2028811

 

 

PhDr. Roman Lebeda

primátor

 

 


Prílohy

Vytvorené: 18. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 12. 2018 13:18
Autor: Správca Webu