#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výsledky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 v meste Hnúšťa :

Typ: ostatné
1 Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 5598.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 2533.

Za primátora mesta bol zvolený Roman Lebeda, PhDr., nezávislý kandidát s počtom hlasov 1302.

Za poslancov Mestského zastupiteľstva boli zvolení :
 1. Martin Pliešovský, Mgr., Slovenská národná strana, 1067

 2. Danka Kiráľová, Ing., MPH, nezávislý kandidát, 961

 3. Grigorij Šamin, Mgr. nezávislý kandidát, 717

 4. Marián Petrok, Mgr., Demokrati Slovenska, 704

 5. Hilda Ginisová, Kresťanskodemokratické hnutie, 558

 6. Marianna Balašková, PaedDr., nezávislý kandidát, 545 

 7. Katarína Moncoľová, Mgr., nezávislý kandidát, 545

 8. Ľubica Zollerová, MUDr., nezávislý kandidát, 513

 9. Miroslava Vargová, Ing., nezávislý kandidát, 486

 10. Margita Féderová, PhDr., Slovenská národná strana, 483

 11. Janka Vinclavová, nezávislý kandidát, 239

 12. Matúš Golian, nezávislý kandidát, 209

 13. Erika Morová, nezávislý kandidát, 205

 

Počet zvolených žien : 9

Počet zvolených mužov : 4

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslacov : 

 

 1. Michal Macháček 445

 2. Ladislav Lebeda MUDr. 439

 3. Erika Kováčová PhDr. 412

 4. Martina Fecková Mgr. 390

 5. Eva Ulická PaedDr. 375

 6. Peter Vojtek 364

 7. Ivan Černák 347

 8. Radoslav Repka 336

 9. Zdenko Búr 319

 10. Ján Antal Ing. 264

 11. Peter Cavar 242

 12. Pavel Polčáni 219

 13. Miroslav Hulman 187

 14. Pavel Kysel' 175

 15. Miroslava Grende|ová 164

 16. lgor Machyniak 157

 17. Peter Geňa 111

 18. Anna Kekeňáková 90

 19. Vladimír Berky 88

 20. Stanislav Vetrák 83

 21. Barnabáš Illéš 80

 22. Martin Cibul'a 67

 23. Anna Grácová MVDr. 54

 24. Dominik Huszti 16

 25. Viera Lulčová 164

 26. Ján Ridzoň 75

 27. Marcel Kaločai 73

 

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 190 Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce. Podľa § 191 Miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za starostu obce osvedčenie o zvolení. V zmysle § 12 ods. (1) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.

 

 


Vytvorené: 11. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 12. 2018 8:57
Autor: Správca Webu