#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Začala vykurovacia sezóna! Upozornenia HaZZ SR

Typ: ostatné
i Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov upozorňujeme vás na niektoré povinnosti.

V týchto dňoch sa začala vykurovacia sezóna a dochádza v nej k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:

- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:

4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,

6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.

- v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

h


Vytvorené: 11. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 11. 10. 2023 15:37
Autor: Správca Webu