#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápis detí do materskej školy

Typ: ostatné
Zápis MŠ NRMaterská škola Nábrežie Rimavy Hnúšťa a Materská škola Klokočova Hnúšťa oznamujú, že v termíne od 1. mája 2021 do 31. mája 2021 bude prebiehať zápis detí do materských škôl na školský rok 2021/2022.

Upozorňujeme rodičov, ktorých dieťa dovŕši 5 rokov do 31.8.2021 /vrátane/ je predprimárne vzdelávanie povinné!

Žiadosť musí byť podpísaná a vyplnené všetky údaje o dieťati.

Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predloží:

  1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
  2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami je potrebné doložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  3. Ak ide o dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné doložiť:

          písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

          písomný súhlas všeobecného lekára pre deti dorast

          informovaný súhlas zákonného zástupcu.   

Riaditeľka materskej školy rozhodne do 15. júna 2021 o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie.

Bližšie informácie sú dostupné na priložených plagátoch alebo v jednotlivých škôlkach.

Zápis MŠ KlokočovaZápis MŠ NRZápis MŠ NR

 


Vytvorené: 29. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2021 10:23
Autor: Správca Webu