#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Typ: ostatné
iElektronická /emailová/ adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky: podatelna@hnusta.sk, andrea.balintova@hnusta.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. najneskôr 03.05.2019.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi :

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené
  • štátnu príslušnosť
  • adresu trvalého pobytu – obec, číslo domu,
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Ak volič v elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.  Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.

 


Vytvorené: 15. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2019 14:04
Autor: Správca Webu