#
#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.11.2022

392022

Posypový MT bez nakládky na posyp MK.

Neuvedené

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Technické služby

21.09.2017

252017

MŠH-Koberec kadet

1 713,60 EUR Jedentisícsedemstotrinásťeur 60/cent

Revúcke koberce syntetické, s.r.o.

Technické služby

31.01.2018

32018

Dovoz šotoliny na rok 2018

0,25 EUR Dvadsaťpäťcent

Calmit s.r.o.

Technické služby

08.02.2018

22018

Plech za tepla valcovaný

596,11 EUR Päťstodeväťdesiatšesťeur 11/cent

RAVEN a.s. divízia B.Bystrica

Technické služby

31.03.2018

42018

Kominárske práce-plynová kotolňa MŠH.

146,76 EUR Jedenstoštyridsaťšesťeur 76/cent

Milan Baláž MB-KOM

Technické služby

05.04.2018

52018

Prestavba vozidla PEUGEOT Expert na pohrebné účely.

8 155,08 EUR Osemtisícjedenstopäťdesiatpäťeur 00/cent

CHIROSAN s.r.o.

Technické služby

03.05.2018

62018

Dovoz asfaltu

643,68 EUR Šesťstoštyrodsaťtrieur 68/cent

BB regionálna správa ciest,a.s.

Technické služby

04.05.2018

92018

Pokosenie miestnych komunikácií.

228,00 EUR Dvestodvadsaťosemeur 00/cent

BB regionálna správa ciest,a.s.

Technické služby

22.05.2018

72018

Servisná prehliadka MANN-Variopress.

1 454,52 EUR Jedentisícštyristopäťdesiatštyrieur 52/cent

1.dopravno mechanizačná spoločnosť s.r.o

Technické služby

30.05.2018

82018

Rameno.

5 964,00 EUR Päťtisícdeväťstošesťdesiatštyrieur 00/cent

AGROPARK Liptov s.r.o.

Technické služby

11.06.2018

102018

Čelné sklo.

30,00 EUR Tridsaťeur 00/cent

EUROP-AUTOSKLO Zvolen s.r.o.

Technické služby

12.06.2018

112018

čistenie priepustov.

Neuvedené

BB regionálna správa ciest,a.s.

Technické služby

12.06.2018

152018

Vymaľovanie prechodov.

950,00 EUR Deväťstopäťdesiateur 00/cent

BB regionálna správa ciest,a.s.

Technické služby

28.06.2018

122018

Zavedenie GDPR.

1 716,00 EUR Jedentisícsedemstošesťtnásťeur 00/cent

SOMI System a.s.

Technické služby

28.06.2018

132018

Servisná prehliadka.

726,24 EUR Sedemstodvadsaťšesťeur 24/cent

HYCA s.r.o.

Technické služby

12.07.2018

152018

Vymaľovanie prechodov.

950,00 EUR Devästopäťdesiateur 00/cent

BB regionálna správa ciest,a.s.

Technické služby

16.07.2018

142018

Prehliadka MANN.

2 649,32 EUR Dvetisícšesťstoštyridsaťdeväťeur 32/cent

Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o.

Technické služby

01.08.2018

162018

Dopravné značky.

81,00 EUR Osemdesiatjedeneur 00/cent

GEMER KOVO s.r.o.

Technické služby

06.08.2018

172018

Čerpadlo.

260,36 EUR Dvestošesťdesiateur 36/cent

REMONT ČERPADLA s.r.o.

Technické služby

17.09.2018

182018

Zrušenie ISDN Linky.

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Technické služby

17.09.2018

192018

Servis RN.

421,13 EUR Štyristodvadsaťjedeneur 13/cent

Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o.

Technické služby

24.09.2018

202018

Kominárske práce - MŠH.

146,76 EUR Jedenstoštyridsaťšesťeur 76/cent

Milan Baláž MB-KOM

Technické služby

05.10.2018

212018

Vozidlá - HON,TATRA.

Neuvedené

BB regionálna správa ciest,a.s.

Technické služby

05.10.2018

232018

Motorové vozidlá Tatra,Nakladač.

4 475,40 EUR Štyritisícštyristosedemdesiatpäťeur 40/cent

Ján Muránsky JMD

Technické služby

05.10.2018

242018

Motorové vozidlo Tatra.

1 816,00 EUR Jedentisícosemstošesťtnásťeur 00/cent

Milan Čabradi

Technické služby

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: