#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prihlásenie na očkovanie - "čakáreň"

Typ: ostatné
co"Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Termíny budú priraďované podľa veku. To znamená, že o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas Vašej registrácie," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva. Viac v článku:

Zaregistrovať sa môžete na webe :     https://vakcinacia.nczisk.sk/

Žiadateľ si môže vybrať očkovacie miesto podľa svojich preferencií a dostane aj informáciu, akou vakcínou

dané miesto disponuje. Zohľadňuje sa zároveň vekové obmedzenie pre jednotlivé vakcíny.

O termíne očkovania budú záujemcovia o vakcínu informovaní prostredníctvom SMS a e-mailom najneskôr dva dni vopred. 

Mali by mať teda dosť času sa pripraviť.

Verejnosť už teda nebude musieť striehnuť na voľné očkovacie termíny.

V prípade záujmu obyvateľov mesta, ktorí nemôžu, alebo sa nevedia zaregistrovať na očkovanie,                              pomôže mestský úrad v registráciou - každý pracovný deň od 09.00 do 11.00 hod. a popoludní od 13.00 do 15.30 hod. alebo Vám poskytneme informácie na tel. čísle : 047 / 202 88 13, alebo 047 / 202 88 26.

 

Informácie k novému prihlasovaniu sa na očkovanie a k Čakárni

Dňa 17. marca 2021 štát spúšťa registračný formulár na očkovanie. Aktuálne je prístupná registrácia do „Čakárne“.

Aké sú zmeny oproti predchádzajúcej registrácií?

Spustením nového registračného formuláru sa mení spôsob prihlasovania. Pribudne rola čakateľa, ktorá umožňuje počkať si na uvoľnenie vybraného očkovacieho miesta a termínu v „Čakárni“.

 
Upozornenie =  nemusíte sa ponáhľať, o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas Vašej registrácie.

 

Výber miesta očkovania

 

V procese registrácie si budete vedieť vybrať Vami preferované očkovacie miesta (obec, mesto).

Výber očkovacej vakcíny

Pri výbere očkovacieho miesta budete vidieť aj informáciu, akou vakcínou dané miesto disponuje. Zohľadňuje sa zároveň vekové obmedzenie pre jednotlivé vakcíny.

Notifikácie

O termíne očkovania budete informovaní (SMS a e-mailom) najneskôr dva dni vopred. Budete tak mať dosť času sa pripraviť.

Dôležité informácie pred začiatkom Vašej registrácie

Pred začiatkom Vašej registrácie si skontrolujte, do ktorej skupiny obyvateľov patríte:

Aké údaje si pripravte pred vyplnením registračného formuláru:

 • meno a priezvisko prihlasovanej osoby,
 • rodné číslo (bez lomky), BIČ alebo iný identifikačný údaj,
 • názov poisťovne (očkovanie je naviazané na povinné verejné zdravotné poistenie),
 • kontaktné údaje: číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa,
  • zadajte mobilné telefónne číslo a e-mail, prostredníctvom ktorého s Vami budeme komunikovať ohľadne potvrdení a termínov. Môžete zadať aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej dôverujete.
 • adresa bydliska: ulica, popisné číslo, PSČ a obec/mesto.

Čo všetko máte na výber:

 • možnosť vybrať si z aktuálne dostupných očkovacích miest (kde máte možnosť cestovať),
 • možnosť výberu dátumu a času v najbližšom očkovacom mieste,
 • možnosť stať sa „čakateľom“,
 • možnosť zmeniť svoje údaje v záverečnej rekapitulácii, alebo
 • možnosť zmeniť svoje údaje po už odoslanej registrácii na očkovanie alebo registráciu zrušiť.

Čo sa deje po registrácii:

 • je Vám pridelený PIN kód (identifikačný údaj), ktorý obdržíte aj na uvedené kontaktné údaje zadané počas registrácie,
 • PIN kód slúži na všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, starostlivo si ho uschovajte,
 • pozorne si prečítajte „Aké sú nasledujúce kroky“ po registrácii:
  • prosíme, nevystavujte sa riziku ochorenia a príďte najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním,
  • identifikujte sa preukazom poistenca (očkovanie je naviazané na povinné verejné zdravotné poistenie) a preukazom totožnosti,
  • preukážte sa potrebným dokladom v prípade, že Váš vek nezodpovedá kategórii obyvateľstva v skupine, ktorá je v čase Vašej registrácie spustená (napríklad pracovnou zmluvou, služobným preukazom, potvrdením od lekára a iné).

Dokumenty potrebné pred očkovaním:

Ak máte možnosť vyplniť uvedené dokumenty aj doma, urýchlite tak proces očkovania. Nepodpisujte ich, podpisujete ich až priamo na mieste očkovania. Ak takú možnosť nemáte, dokumenty sú dostupné priamo na mieste očkovania.

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní

Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta

 

Požiadavka na očkovanie

Zmena/zrušenie registrácie

 


Vytvorené: 17. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 3. 2021 14:10
Autor: Správca Webu