#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

NIE JE TO SPAĽOVŇA, NIE JE TO SKLÁDKA...

Typ: ostatné
NIE JE TO SPAĽOVŇA, NIE JE TO SKLÁDKA... Hnúšťa, 12.6.2024 - Vedenie mesta na čele s primátorom Martinom Pliešovským navštívilo v dňoch 6.-7. júna hlavné mesto Slovinska, aby sa zoznámilo s regionálnym centrom odpadového hospodárstva. Centrum je najmodernejšou továrňou na spracovanie zmesového a biologického odpadu v Európe.

Regionálne centrum pre odpadové hospodárstvo Ľubľana je národným centrom pre odpadové hospodárstvo šetrné k životnému prostrediu v Slovinsku (RCERO Ljubljana). RCERO, spolufinancované z Kohézneho fondu EÚ, zvyšuje povedomie širokej verejnosti a verejných orgánov o dôležitosti nakladania s odpadom.

RCERO pozostáva z rozšírenej skládky, čističky a zariadení na spracovanie odpadu. Dôležité je, že centrum má infraštruktúru na mechanicko-biologické spracovanie odpadu. To znamená, že dokáže spracovať biologický odpad a zmesový odpad. Zariadenia RCERO sú schopné vyrábať zelenú elektrinu z obnoviteľných zdrojov bioplynu, kompost z biologického odpadu a elektrinu a teplo pre vlastnú potrebu. 

Biologicky rozložiteľný odpad sa v ňom spracuje na kompost najvyššej kvality, pričom vzniká bioplyn, ktorý sa využíva na výrobu elektrickej energie a tepla. Zmesový odpad sa delí na recyklovateľné materiály a zvyškový odpad, z ktorého je palivo. Len päť percent odpadu, ktorý do centra vstúpi, smeruje na skládku.

Akákoľvek podpora podobného projektového zámeru na území mesta nie je pre mesto záväzná a  jej potvrdeniu budú predchádzať ďalšie kolá rokovaní, zisťovacích konaní, povoľovacích procesov a v neposlednom rade bude vytvorený dostatočný priestor pre vyjadrenia občanov prostredníctvom verejných hovorov.

O projekte sme písali už vo februári 2024: mesto/rozvojove-projekty/aktualne-o-rozvojovych-projektoch/mestske-zastupitelstvo-podporilo-projektovy-zamer-na-zhodnocovanie-odpadov-4134sk.html

 

Martin Pliešovský

primátor mesta


Vytvorené: 12. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2024 15:13
Autor: Správca Webu