#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

1. etapa projektu: „Knižnica s novými knihami“ zrealizovaná

Typ: ostatné
1. etapa projektu: „Knižnica s novými knihami“ zrealizovaná V dôsledku neustále rastúcich cien kníh knižnica hľadá aj iné zdroje financovania.
Rovnako ako v roku 2016, 2017 a 2018, aj v tomto roku sa Knižnica prof. Štefana Pasiara uchádzala o podporu na akvizíciu knižničného fondu prostredníctvom dotácie poskytovanej Fondom na podporu umenia.

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vo svojom pláne činnosti vychádza zo strategických úloh slovenského knihovníctva v zmysle stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020, §12 Zákona č. 126 / 2015 Z. z. a Metodického pokynu MK SR č. MK – 1669 / 2010 – 10/7472 z r. 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice, na základe ktorých knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond čitateľskej verejnosti.
V dôsledku neustále rastúcich cien kníh knižnica hľadá aj iné zdroje financovania.

Rovnako ako v roku 2016, 2017 a 2018, aj v tomto roku sa Knižnica prof. Štefana Pasiara uchádzala o podporu na akvizíciu knižničného fondu prostredníctvom dotácie poskytovanej Fondom na podporu umenia.

Žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia v rámci výzvy č. 8/2019: Program 5.1.4 – Akvizícia knižníc pod názvom „Knižnica s novými knihami“ bola odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia finančne podporená sumou 2 000.00 €.

Realizáciu projektu sme rozložili na dve etapy. Prvú etapu sme realizovali v mesiaci október 2019 a nakúpili pre vás – našich čitateľov 166 kníh v hodnote 2048,27 €. V rámci prieskumu trhu a následnou zľavou pre knižnice výška nákladov pre nás činí 1638,54 €.

Zoznam nakúpených kníh nájdete v prílohe, alebo v nasledovnom odkaze

Ďalšiu etapu nákupu kníh budeme realizovať v prvom štvrťroku 2020.

Naša knižnica používa automatizovaný knižničný informačný systém CLAVIUS, kde si môžu naši čitatelia objednať odloženie knihy a  požičané rezervovať na  kniznica.hnusta.sk. Všetky potrebné informácie o Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti nájdete na http://mesto.hnusta.sk/mesto/organizacie/kultura/kniznica-prof-pasiara/.  V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

V dobe internetu a nových technológii chceme viesť všetky vekové kategórie k čítaniu a zaujať ich stále novými knihami. Veríme, že prostriedky, ktoré boli poskytnuté pre splnenie našich projektových zámerov sa stanú východiskovým predpokladom pre zvýšenie počtu čitateľov.

 

Úspešný projekt „ Knižnica s novými knihami“ z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

logo

 

Tešíme sa na vás.
Do čítania ...

 

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

Eva Garlátyová


Príloha

Vytvorené: 24. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2019 8:27
Autor: Správca Webu