#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Nové štandardy kvality sociálnych služieb

Typ: ostatné
i Základným cieľom štandardov je ukázať konkrétne smerovanie, resp. akú má mať kvalitné poskytovanie sociálnej služby podobu. Sú prostriedkom na skvalitňovanie sociálnych služieb a zlepšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb.

Mesto Hnúšťa je poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

Každému verejnému a neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby vyplýva zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov povinnosť zavádzať štandardy kvality pri poskytovaní sociálnej služby. Menovaný zákon sa v roku 2013 menil a doplnil o problematiku hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb a to v prílohe č. 2, kde sú konkrétne stanovené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom štandardov a prostredníctvom jednotlivých indikátorov je definovaný postup zabezpečenia realizácie kvalitného poskytovania sociálnych služieb.

Základným cieľom štandardov je ukázať konkrétne smerovanie, resp. akú má mať kvalitné poskytovanie sociálnej služby podobu. Sú prostriedkom na skvalitňovanie sociálnych služieb a zlepšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb. Štandardami kvality sú povinní sa riadiť všetci zamestnanci, ktorí sa na jeho tvorbe sami podieľajú.

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Predstavujú možnosti na zlepšenie toho, čo v poskytovaní sociálnych služieb dobre nefunguje, teda vytvárajú príležitosti na zlepšovanie. Kvalitné sociálne služby umožnia prijímateľom sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Konkrétne by prijímatelia sociálnej služby mali rozhodovať o tom, čo potrebujú a ľudia, ktorí s nimi pracujú im pomáhajú hľadať cestu ako to naplniť.

Spracovanie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb Mestom Hnúšťa zabezpečil Mestský úrad v Hnúšti, oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí.

Štandardy kvality sociálnych služieb sú dostupné v prílohe tejto správy alebo na web stránke mesta  mesto/socialna-oblast/


Príloha

Vytvorené: 22. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2022 9:08
Autor: Správca Webu