#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Komunitné kompostovanie

Typ: ostatné
ilustračný obrázok Komunitné kompostovanie (KK) je kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí alebo domácností s cieľom spoločne kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Výsledkom kompostovania je kompost, ktorý je využívaný pre vlastnú potrebu komunity.

Je to výborný a jednoduchý spôsob, ako môžu aj obyvatelia, ktorí majú malé záhrady alebo žijú v bytových domoch kompostovať svoje biologické odpady a znížiť tak hmotnosť svojich odpadov na minimum. Navyše z odpadu si vyrobia kvalitné hnojivo, ktoré nájde využitie v každej domácnosti alebo v okolí bytového domu. Neváhajte a pridajte sa k tým, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie.

 

PRE KOHO JE KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE URČENÉ?

Táto forma kompostovania je obzvlášť vhodná v lokalitách, kde doteraz nie je zavedený systém triedeného zberu biologických odpadov a pre tých, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu nemôžu kompostovať samostatne napr.:

 • obyvatelia z komplexnej bytovej zástavby,
 • záhradkári v záhradkárskych osadách,
 • záhradkári v komunitných záhradách,
 • obyvatelia rodinných domov,
 • školské a predškolské zariadenia,
 • firmy,
 • cintoríny,
 • parky...

ZRIAĎOVANIE KOMUNITNÝCH KOMPOSTOVÍSK

Najprv si overme, či podmienky budovania a prevádzky komunitných kompostovísk nestanovuje miestne Všeobecne záväzné nariadenie o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade (VZN) – ak áno, riaďme sa ním. Komunitné kompostoviská väčšinou budujeme na priestranstvách, ktoré sú pre verejnosť voľne prístupné. Z dôvodu, aby sme predišli možným problémom v budúcnosti, je vhodné dodržať aspoň týchto 5 zásad (pokiaľ VZN nestanovuje inak):

1. získajme súhlas vlastníka pozemku, kde bude kompostovisko stáť,

2. získajme súhlas nadpolovičnej väčšiny domácností, ktorých sa zriadenie kompostoviska bezprostredne dotýka (väčšinou sú to domácnosti z bytového domu, kde budeme kompostovať),

3. kompostovisko umiestnime tak, aby:

 1. netvorilo prekážku na pozemných komunikáciách
 2. nebolo v bezprostrednej blízkosti detských ihrísk a športovísk
 3. bolo mimo ochranných pásiem vodného zdroja
 4. bolo mimo zaplavovaných a zamokrených pozemkov

4. kompostovisko zabezpečme primerane riziku pred hlodavcami, inými zvieratami, popr. vandalmi,

5. nájdime si medzi sebou človeka, ktorý bude za kompostovanie zodpovedný.

V ČOM MÔŽEME KOMPOSTOVAŤ?

V závislosti od finančných možností, množstva a druhov biologických odpadov, ktoré budeme kompostovať, ale aj umiestnenia komunitného kompostoviska si môžeme zvoliť, v čom budeme kompostovať (pokiaľ VZN nestanovuje špecifikáciu kompostoviska). Môže to byť systém podobný záhradnému kompostovaniu (po miernej úprave) alebo špeciálne vyvinutý zateplený komunitný kompostér. Pokiaľ vieme zabezpečiť uzamknutie priestoru (napr. uzamykateľný prístrešok), tak prichádza do úvahy aj rotačný zateplený alebo elektrický kompostér. V každom prípade treba dodržiavať základné pravidlá kompostovania.

ČO MÔŽEME KOMPOSTOVAŤ?

Akékoľvek surové rastlinné biologické odpady z domácnosti, záhrady a údržby verejnej a súkromnej zelene (napr. zvyšky z pestovania, čistenia a úpravy ovocia a zeleniny, tráva, lístie, drevný odpad).

ČO SA KOMPOSTOVAŤ NESMIE?

Živočíšne zvyšky ani jedlá z nich vyrobené (napr. mäso, kosti, ryby, mliečne výrobky, uhynuté zvieratá, chlieb a pekárenské výrobky, vajcové škrupiny); odpady z drobnochovu (výkaly, podstielka, zvyšky potravy, srsť z vyčesávania, perie); farbené, lakované drevo a drevotrieska; hygienické potreby (vata, tampóny, jednorazové plienky, hygienické vložky).


Príloha

Vytvorené: 12. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 16:06
Autor: Správca Webu