#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá
z 15
posledná

Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8. decembra 2019
nás navždy opustil pán Ing. Milan Migaľa
narodený 7. marca 1952
naposledy bytom Hnúšťa, Fučíkova 127.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ing. Milanom Migaľom
bude 10. decembra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom .
celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.novembra 2019
nás navždy opustila pani Zlata Šajgalíková
narodená 20. marca 1939
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 737.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Zlatou Šajgalíkovou
bude dňa 25.novembra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18. novembra 2019
nás navždy opustil pán Pavel Juríni
narodený 22. februára 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Jurínim
bude dňa 22.novembra 2019 o 14.00 hodine v rodinnom kruhu v Hriňovej,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.novembra 2019
nás navždy opustila pani Elena Sedláková
narodená 15.júla 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 437.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Elenou Sedlákovou
bude dňa 21.novembra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 3. novembra 2019
nás navždy opustil pán Ján Hauf
narodený 11. novembra 1941
naposledy bytom Hnúšťa, Dolná 78.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Haufom
bude 6. novembra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom .
celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25. októbra 2019
nás navždy opustila pani Helena Balciarová
narodená 24. februára 1928,
naposledy bytom Hnúšťa, NR 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Helenou Balciarovou
bude 28. októbra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom . celý text

ostatné | 27. 10. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.októbra 2019
nás navždy opustila pani Anna Maťašová
narodená 8.marca 1954
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 449.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Maťašovou
bude dňa 25.októbra 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.septembra 2019
nás navždy opustila pani Oľga Lešková
narodená 6.júla 1926
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 439.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Oľgou Leškovou
bude dňa 1.októbra 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.septembra 2019
nás navždy opustila pani Mária Göndörová
narodená 22.januára 1924
naposledy bytom Hnúšťa, Nám. J. Francisciho 373.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Göndörovou
bude dňa 1.októbra 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina Moncoľová a Sviteková oznamujú,že dňa 11.septembra 2019
nás navždy opustila pani Brigita Moncoľová
narodená 19.mája 1938
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Dom smútku v Klenovci bude otvorený dňa 13.septembra 2019 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Brigitou Moncoľovou
bude dňa 14.septembra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Klenovci.
celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.augusta 2019
nás navždy opustila pani Ida Borisová, r. Paľová
narodená 30.septembra 1932
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Idou Borisovou
bude dňa 24.augusta 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 21.augusta 2019
nás navždy opustil pán Július Boris
narodený 2.marca 1957
naposledy bytom Hnúšťa, V. Clementisa 196.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Júliusom Borisom
bude dňa 23.augusta 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.augusta 2019
nás navždy opustil pán Pavel Kožiak
narodený 12.apríla 1952
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 737.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Kožiakom
bude dňa 20.augusta 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.augusta 2019
nás navždy opustil pán Milan Greguš
narodený 1.októbra 1964
naposledy bytom Svetlá 20.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Milanom Gregušom
bude dňa 16.augusta 2019 o 16.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 15. 8. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12.augusta 2019
nás vo veku nedožitých 82 rokov
navždy opustila naša bývalá občianka pani Božena Koncošová, rod. Martinová.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Boženou Koncošovou
bude dňa 15.augusta 2019 o 13.00 hodine v cintoríne Zlatý Potok vo Zvolene. celý text

ostatné | 12. 8. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 2.augusta 2019
nás navždy opustila pani Mária Lachová
narodená 8.septembra 1926
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho č. 93.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Lachovou
bude dňa 5. augusta 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude pochovaná v miestnom cintoríne .
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 1.augusta 2019
nás navždy opustil pán Ján Csocso
narodený 15. júna 1978
naposledy bytom Hnúšťa, Kpt. Nálepku 136
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Csocsom
bude dňa 3. augusta 2019 o 13.00 hod. v cintoríne Hnúšti
celý text

ostatné | 2. 8. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 30. júla 2019
nás navždy opustil pán Juraj Cibuľa
narodený 7. novembra 1949
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 441.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jurajom Cibuľom
bude 2. augusta 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude pochovaný v miestnom cintoríne.
celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 30. júla 2019
nás navždy opustila pani Elena Petroková
narodená 21. júna 1951
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 438.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Elenou Petrokovou
bude 1. augusta 2019 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený zajtra 31. júla od 17,00 – 18,00 hod.
celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.júla 2019
nás navždy opustila pani Helena Bálintová
narodená 7.januára 1932
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 440.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Helenou Bálintovou
bude dňa 18.júla 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 17. 7. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12.júla 2019
nás navždy opustila pani Margita Bobáková
narodená 13. novembra 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 144
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Margitou Bobákovou
bude dňa 15.júla 2019 o 13.00 hodine v cintoríne v Hnúšti.

celý text

ostatné | 15. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10.júla 2019
nás navždy opustila pani Rozália Bobáková
narodená 22. apríla 1961
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Rozáliou Bobákovou
bude dňa 12.júla 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený 11. júla v čase od 17,00 do 18,00 hod. a 12. júla hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7.júla 2019
nás navždy opustila pani Danica Trochová
narodená 7. septembra 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Vl. Clementisa 215
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Danicou Trochovou
bude dňa 11. júla 2019 o 13.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 9.júla 2019
nás navždy opustil pán Peter Kamoďa
narodený 1. marca 1960
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 733
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Petrom Kamoďom
bude dňa 11. júla 2019 o 15.00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený polhodinu pred pohrebom od 14:30 hod.
celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7.júla 2019
nás navždy opustil pán Jozef Cibuľa prezývaný "šéfe"
narodený 4. decembra 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Švermova 193
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jozefom Cibuľom
bude dňa 9. júla 2019 o 13.00 hod. v cintoríne Hnúšti

celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7.júla 2019
nás navždy opustil pán Michal Slatinský
narodený 12. decembra 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Kotlište 617
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Michalom Slatinským
bude dňa 9.júla 2019 o 15.00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.júla 2019
nás navždy opustila pani Marta Oláhová Žela
narodená 4.novembra 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Bakulíniho 170.
Dom smútku bude otvorený dňa 6.júla 2019 od 17.00 do 18.00 hodiny
a dňa 7.júla 2019 od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Martou Oláhovou
bude dňa 8.júla 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v starom Likieri. celý text

ostatné | 5. 7. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 30.júna 2019
nás navždy opustil pán Ján Kuzma
narodený 21.júla 1952
naposledy bytom Hnúšťa, M. R. Štefánika 443.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Kuzmom
bude dňa 3.júla 2019 o 14.00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA 1

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25.júna 2019
nás navždy opustila pani Rozália Farkašová
narodená 5.júna 1928
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 441.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Rozáliou Farkašovou
bude dňa 27.júna 2019 o 16.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude pochovaná na miestnom cintoríne.
Dom smútku bude otvorený 26. júna v čase od 17,00 do 18,00 hod. a 27. júna hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 24.júna 2019
nás navždy opustila pani Mária Bubanská
narodená 4.augusta 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Horná 35.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Bubanskou
bude dňa 27.júna 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor: Denisa Angerová
prvá
z 15
posledná