#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá
z 19
posledná

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.apríla 2021
nás navždy opustila pani Kornélia Kozloková
narodená 16.júla 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Sinecká 853. celý text

ostatné | 21. 4. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17. apríla 2021
nás navždy opustila pani Emília Paušurová
narodená 21. mája 1938
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 439.
celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámennie 1

Smútočné oznámennie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 6. apríla 2021
nás navždy opustila Eugénia Daniová
narodená 29. januára 2000
naposledy bytom Hnúšťa, Mládeže 775. celý text

ostatné | 16. 4. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.februára 2021
nás navždy opustil pán Pavel Ruda
narodený 14.februára 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 449. celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 9.apríla 2021
nás navždy opustil pán Ján Moncoľ
narodený 22.augusta 1944
naposledy bytom Hnúšťa, Mierová 267. celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 05. apríla 2021
nás navždy opustila pani Milada Mihelíková
narodená 26. novembra 1942
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31. marca 2021
nás navždy opustil pán Milan Beregi
narodený 15. decembra 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 26. marca 2021
nás navždy opustila pani Štefánia Imreczeová
narodená 26. decembra 1940
naposledy bytom Hnúšťa, 1. mája 909.
celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25. marca 2021
nás navždy opustila pani Anna Bubelíniová
narodená 08. júla 1957
naposledy bytom Sládkovičova 219.
celý text

ostatné | 26. 3. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.marca 2021
nás navždy opustila pani Tatiana Jackuliaková
narodená 1.marca 1960
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 197.
celý text

ostatné | 23. 3. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.marca 2021
nás navždy opustil pán Viliam Jachymovič
narodený 2.marca 1959
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 519. celý text

ostatné | 23. 3. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.marca 2021
nás navždy opustil pán Pavel Martinský
narodený 6.júla 1942
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 515.
celý text

ostatné | 15. 3. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.marca 2021
nás navždy opustil pán Milan Hirjak
narodený 9.septembra 1945
naposledy bytom Hnúšťa, Kpt. Nálepku 134.
celý text

ostatné | 15. 3. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 9.marca 2021
nás navždy opustila pani Eva Pehenová
narodená 23.decembra 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Horná 46.
celý text

ostatné | 9. 3. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.februára 2021
nás navždy opustil pán Pavel Ruda
narodený 14.februára 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 449.
celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 24.februára 2021
nás navždy opustila pani Mária Dinajová
narodená 3.novembra 1939
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.februára 2021
nás navždy opustila pani Želmíra Balciarová
narodená 25.apríla 1939
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 434.
celý text

ostatné | 22. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.februára 2021
nás navždy opustil náš bývalý občan pán Pavel Hlôška
narodený 15.mája 1937
predtým bytom Hnúšťa, 1.mája 529, naposledy bytom Domov dôchodcov Levice.
celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.februára 2021
nás navždy opustila pani Ružena Nemcová
narodená 13.júla 1960
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.februára 2021
nás navždy opustil pán Ladislav Geňa
narodený 26.júla 1957
naposledy bytom Hnúšťa, Jilemnického 364.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ladislavom Geňom
bude dňa 16.februára 2021 o 13.00 hodine v cintoríne v Hnúšti v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.januára 2021
nás navždy opustil pán Ján Fačka
narodený 24.júla 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Iváčka 9.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Fačkom
bude v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12.februára 2021
nás navždy opustila pani Margita Donová
narodená 3.novembra 1946
naposledy bytom Brezno.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Margitou Donovou
bude dňa 17.februára 2021 o 13.00 hodine v Brezne. celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8.februára 2021
nás navždy opustil pán Marcel Petrok
narodený 2.júna 1974
naposledy bytom Hnúšťa.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Marcelom Petrokom
bude v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10.februára 2021
nás navždy opustil pán Ondrej Radič
narodený 12.decembra 1962
naposledy bytom Rimavské Brezovo 164.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Radičom
bude dňa 12.februára 2021 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Posledná rozlúčka sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.decembra 2020
nás navždy opustil pán Július Štítnický
narodený 15.mája 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 436.
Posledná rozlúčka pri urne so zosnulým pánom Júliusom Štítnickým bude v kruhu rodiny,
dňa 11.februára 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti.
Urna bude uložená v cintoríne v Maši. celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 6.februára 2021
nás navždy opustil pán Emil Šagúl
narodený 28.augusta 1950
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 439.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Emilom Šagúlom
bude dňa 9.februára 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Posledná rozlúčka sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.februára 2021
nás navždy opustila pani Jarmila Belicová
narodená 23.júna 1941
trvale bytom Rimavské Brezovo 117, naposledy bytom Domov sociálnych služieb v Ožďanoch.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Jarmilou Belicovou
bude dňa 6.februára 2021 o 14.00 hodine v cintoríne v Rimavskom Brezove v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:
a

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 02. februára 2021
nás navždy opustila pani Želmíra Mixtajová,
narodená 03. februára 1931,
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy č. 455.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Želmírou Mixtajovou
bude dňa 05. februára o 13:00 hod. v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 02. februára 2021
nás navždy opustila pani Zuzana Rohárová rodená Salaiová
narodená 04. apríla 1951
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Zuzanou Rohárovou
bude dňa 04. februára o 14:00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Posledná rozlúčka sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31. januára 2021
nás navždy opustila pani Katarína Pernischová
narodená 01. marca 1932
naposledy bytom Hnúšťa, 1. mája 909.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Katarínou Pernischovou
sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
prvá
z 19
posledná