#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá
z 14
posledná

Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 9.júla 2019
nás navždy opustil pán Peter Kamoďa
narodený 1. marca 1960
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 733
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Petrom Kamoďom
bude dňa 11. júla 2019 o 15.00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený polhodinu pred pohrebom od 14:30 hod.
celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7.júla 2019
nás navždy opustil pán Jozef Cibuľa prezývaný "šéfe"
narodený 4. decembra 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Švermova 193
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jozefom Cibuľom
bude dňa 9. júla 2019 o 13.00 hod. v cintoríne Hnúšti

celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7.júla 2019
nás navždy opustil pán Michal Slatinský
narodený 12. decembra 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Kotlište 617
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Michalom Slatinským
bude dňa 9.júla 2019 o 15.00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.júla 2019
nás navždy opustila pani Marta Oláhová Žela
narodená 4.novembra 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Bakulíniho 170.
Dom smútku bude otvorený dňa 6.júla 2019 od 17.00 do 18.00 hodiny
a dňa 7.júla 2019 od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Martou Oláhovou
bude dňa 8.júla 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v starom Likieri. celý text

ostatné | 5. 7. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 30.júna 2019
nás navždy opustil pán Ján Kuzma
narodený 21.júla 1952
naposledy bytom Hnúšťa, M. R. Štefánika 443.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Kuzmom
bude dňa 3.júla 2019 o 14.00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA 1

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25.júna 2019
nás navždy opustila pani Rozália Farkašová
narodená 5.júna 1928
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 441.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Rozáliou Farkašovou
bude dňa 27.júna 2019 o 16.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude pochovaná na miestnom cintoríne.
Dom smútku bude otvorený 26. júna v čase od 17,00 do 18,00 hod. a 27. júna hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 24.júna 2019
nás navždy opustila pani Mária Bubanská
narodená 4.augusta 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Horná 35.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Bubanskou
bude dňa 27.júna 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.júna 2019
nás navždy opustil pán Ľubomír Hronec
narodený 5.septembra 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Dom smútku bude otvorený dňa 18.júna 2019 v čase od 16.00 do 17.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ľubomírom Hroncom
bude dňa 19.júna 2019 o 14.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.júna 2019
nás navždy opustila pani Ing. Zuzana Kováčová
narodená 3.januára 1934
naposledy bytom Hnúšťa, V. Clementisa 196.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Ing. Zuzanou Kováčovou
bude dňa 17.júna 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 16. 6. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 24.mája 2019
nás navždy opustil pán Július Šajgalík
narodený 14.októbra 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 737.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Júliusom Šajgalíkom
bude dňa 27.mája 2019 o 14.00 hodine
v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu. celý text

ostatné | 24. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.mája 2019
nás navždy opustil pán Štefan Kuchár
narodený 15.júna 1965
naposledy bytom Hnúšťa, Mútnik 4.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Štefanom Kuchárom
bude dňa 22.mája 2019 o 15.00 hodine v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.mája 2019
nás navždy opustil Erik Berky
narodený 26.januára 2019
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava Skálie 132.
Posledná rozlúčka so zosnulým Erikom Berkym
bude dňa 16.mája 2019 o 15.00 hodine v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.mája 2019
nás navždy opustila pani Ivica Kotášová, rod. Lörinčíková
narodená 15.augusta 1960
naposledy bytom Bratislava - Ružinov.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Ivicou Kotášovou
bude dňa 17.mája 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.mája 2019
nás navždy opustil pán Emil Sojka
narodený 8.marca 1943
naposledy bytom Hnúšťa, Kotlištská 368.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Emilom Sojkom
bude dňa 15.mája 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.mája 2019
nás navždy opustila pani Emília Godavcová
narodená 23.mája 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Emíliou Godavcovou
bude dňa 7.mája 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.mája 2019
nás navždy opustila pani Anna Remperová
narodená 1.novembra 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 436.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Remperovou
bude dňa 7.mája 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamuje, že dňa 1.mája 2019
nás navždy opustila pani Rozália Oláhová
narodená 11.novembra 1931
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Rozáliou Oláhovou
bude dňa 3.mája 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Klenovci. celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25.apríla 2019
nás navždy opustil pán Ivan Terek
narodený 21.októbra 1952
naposledy bytom Poproč.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ivanom Terekom
bude dňa 30.apríla 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v obci Poproč. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25.apríla 2019
nás navždy opustila naša bývalá občianka pani Mária Migalcová
narodená 19.septembra 1923
naposledy bytom Banská Bystrica, Uhrisko.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Migalcovou
bude dňa 28.apríla 2019 o 14.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hnúšti.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.apríla 2019
nás navždy opustila pani Jaroslava Ridzoňová
narodená 27.januára 1958
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 734.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Jaroslavou Ridzoňovou
bude dňa 27.apríla 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.apríla 2019
nás navždy opustila pani Šarlota Kenická
narodená 7.septembra 1993
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 144.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Šarlotou Kenickou
bude dňa 25.apríla 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.apríla 2019
nás navždy opustila pani Eva Žabková
narodená 11.mája 1958
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 517.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Evou Žabkovou
bude dňa 23.apríla 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 21. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19.apríla 2019
nás navždy opustila pani Edita Hricová
narodená 12.júna 1929
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 373.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Editou Hricovou
bude dňa 21.apríla 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 20. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.apríla 2019
nás navždy opustil náš bývalý občan pán Ján Bútor
narodený 14.novembra 1942
naposledy bytom Klenovec, Červenej armády 634.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Bútorom
bude dňa 17.apríla 2019 o 16.00 hodine v Evanjelickom kostole v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.apríla 2019
nás navždy opustila pani Estera Pribilincová
narodená 21.augusta 1937
bytom Klenovec, naposledy bytom Hnúšťa, Skalica 107.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Esterou Pribilincovou
bude dňa 15.apríla 2019 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Klenovci.
Do kostola bude prevezená hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Klenovci. celý text

ostatné | 14. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31.marca 2019
nás navždy opustil pán Štefan Koronczi
narodený 10.decembra 1962
naposledy bytom Hnúšťa, Sinecká 883.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Štefanom Koronczim
bude dňa 3.apríla 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.marca 2019
nás navždy opustila naša bývalá občianka pani Anna Hinková
narodená 16.júla 1933
naposledy bytom Kružno 146.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Hinkovou
bude dňa 2.apríla 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.marca 2019
nás navždy opustil pán Ján Karabínoš
narodený 9.januára 1932
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 520.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Karabínošom
bude dňa 31.marca 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.marca 2019
nás navždy opustila pani Oľga Kamenská
narodená 18.januára 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225, predtým ul. Švermova.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Oľgou Kamenskou
bude dňa 29.marca 2019 o 13.00 hodine v cintoríne v Starom Likieri. celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.marca 2019
nás navždy opustila naša bývalá občianka pani Eva Albertusová
narodená 26.júla 1953
naposledy bytom Rimavské Zalužany 97.
Dom smútku v Rimavských Zalužanoch bude otvorený dňa 28.marca 2019 v čase od 16.00 do 17.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Evou Albertusovou
bude dňa 29.marca 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Rimavských Zalužanoch,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
prvá
z 14
posledná