#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá
z 10
ďalší posledná

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.decembra 2017
nás navždy opustil pán Štefan Marek
narodený 11. apríla 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 450.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Štefanom Marekom
bude 20.decembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku bude otvorený dnes 19. decembra od 16.00 hod. do 17.00 hod. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.decembra 2017
nás navždy opustil pán Maroš Šafárik
narodený 13. novembra 1951
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Marošom Šafárikom
bude 20.decembra 2017 o 12.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti, ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.decembra 2017
nás navždy opustila pani Hilda Koroncziová
narodená 13. marca 1943
naposledy bytom Hnúšťa, V. Clementisa 214.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Hildou Koroncziovou
bola 18.decembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bola prevezená na kremáciu. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie  1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.decembra 2017
nás navždy opustil pán Pavel Karas
narodený 17. februára 1942
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 137.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Karasom
bude 16.decembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 11.decembra 2017
nás navždy opustil pán Milan Ridzoň
narodený 18. decembra 1967
naposledy bytom Hnúšťa, 1. mája 909.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Milanom Ridzoňom
bola dňa 13.decembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18. novembra 2017
nás navždy opustila naša bývalá rodáčka pani Elena Maťková rodená Vonderčíková
narodená 05. júla 1943
naposledy bytom Rimavská Sobota.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Elenou Maťkovou rodenou Vonderčíkovou
bola dňa 21.novembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 11. novembra 2017
nás navždy opustila pani Helena Hlôšková
narodená 28. decembra 1924
naposledy bytom DD Klenovec, predtým bytom Hnúšťa, Skalica 111.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Helenou Hlôškovou
bola dňa 25.novembra 2017 o 13.00 hodine uložením urny v miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10. novembra 2017
nás navždy opustila pani Soňa Ďurčová
narodená 28. marca 1952
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 437.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Soňou Ďurčovou
bola dňa 14.novembra 2017 o 14.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 09.novembra 2017
nás navždy opustila pani Zuzana Karasová
narodená 20. januára 1922
naposledy bytom DD Tisovec, predtým bytom Polom.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Zuzanou Karasovou
bola dňa 11.novembra 2017 o 14.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 02.novembra 2017
nás navždy opustila pani Mária Kochanová
narodená 31. januára 1933
naposledy bytom Rimavské Brezovo.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Kochanovou
bola dňa 05.novembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Rimavskom Brezove. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 01.novembra 2017
nás navždy opustil pán Vlastimil Štefek
narodený 25. novembra 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 437.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Vlastimilom Štefekom
bola dňa 03.novembra 2017 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19.októbra 2017
nás navždy opustil pán Ing. Gustav Knapp
narodený 29.januára 1929
naposledy bytom Hnúšťa, 1.Mája 909.
Dom smútku bude otvorený dňa 20.októbra 2017 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ing. Gustavom Knappom
bude dňa 21.októbra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.októbra 2017
nás navždy opustil pán Ladislav Fábry
narodený 10.októbra 1932
naposledy bytom Rovné 56.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ladislavom Fábrym
bude dňa 22.októbra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.októbra 2017
nás navždy opustil pán Matej Kilík
narodený 21.decembra 1968
naposledy bytom Hnúšťa, Bakulíniho 178.
Dom smútku bude otvorený dňa 18.októbra 2017 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Matejom Kilíkom
bude dňa 19.októbra 2017 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.októbra 2017
nás navždy opustil pán Pavel Sabo
narodený 20.júna 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 449.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Sabom
bude dňa 18.októbra 2017 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 6.októbra 2017
nás navždy opustil pán Ján Oláh
narodený 29.októbra 1953
naposledy bytom Klenovec.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Oláhom
bude dňa 11.októbra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10.októbra 2017
nás navždy opustil pán Ladislav Palúš
narodený 1.marca 1978
trvale bytom Rimavské Brezovo 45, naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Dom smútku v Rimavskom Brezove bude otvorený dňa 11.októbra 2017 od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ladislavom Palúšom
bude dňa 12.októbra 2017 o 15.00 hodine v Dome smútku v Rimavskom Brezove, odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8.októbra 2017
nás navždy opustila pani Janka Cabanová
narodená 1.mája 1923
naposledy bytom Klenovec, 1.Mája 582, predtým bytom Hnúšťa.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Jankou Cabanovou
bude dňa 10.októbra 2017 o 15.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 9. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 3.októbra 2017
nás navždy opustil pán Peter Vranec
narodený 11.októbra 1972
naposledy bytom Hnúšťa, V. Clementisa 217. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 2.októbra 2017
nás navždy opustila pani Vilma Kišová
narodená 10.novembra 1926
naposledy bytom Revúca, predtým bytom Hnúšťa, Bakulíniho 169.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Vilmou Kišovou
bude dňa 4.októbra 2017 o 15.00 hodine na nádvorí rodinného domu,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu. celý text

ostatné | 3. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.septembra 2017
nás navždy opustila pani Božena Migaľová
narodená 19.januára 1925
naposledy bytom Hnúšťa, Fučíkova 127.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Boženou Migaľovou
bude dňa 29.septembra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.septembra 2017
nás navždy opustil pán Miroslav Piliš
narodený 22.júla 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Kpt. Nálepku 140.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Miroslavom Pilišom
bude dňa 29.septembra 2017 o 15.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený polhodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.septembra 2017
nás navždy opustil pán Juraj Bobák
narodený 19.februára 1953
naposledy bytom Hnúšťa, Kpt. Nálepku 136.
Dom smútku bude otvorený dňa 28.09.2017 v čase od 16.00 do 17.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jurajom Bobákom
bude dňa 29.septembra 2017 o 11.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.septembra 2017
nás navždy opustila pani Mária Migaľová
narodená 8.novembra 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Migaľovou
bude dňa 20.septembra 2017 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10.septembra 2017
nás navždy opustila pani Helena Laššáková
narodená 1.októbra 1931
naposledy bytom Banská Bystrica, Vlkanová 122, predtým bytom Hnúšťa.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Helenou Laššákovou
bude dňa 12.septembra 2017 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 28.augusta 2017
nás navždy opustil pán Ján Kvetko
narodený 25.novembra 1954
naposledy bytom Rimavské Zalužany 18, predtým bytom Hnúšťa.
Dom smútku v Rimavských Zalužanoch bude otvorený dňa 29.augusta 2017 v čase od 17.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Kvetkom
bude dňa 30.augusta 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Rimavských Zalužanoch. celý text

ostatné | 29. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.augusta 2017
nás navždy opustila pani Juliana Wolfsbergerová
narodená 3.februára 1933
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Julianou Wolfsbergerovou
bude dňa 25.augusta 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v starom Likieri. celý text

ostatné | 24. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25.júla 2017
nás navždy opustil pán Ondrej Gallo
narodený 25.augusta 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Gallom
bude dňa 27.júla 2017 o 13.00 hodine v Kultúrnom dome v Ratkovej, časť Repište. celý text

ostatné | 26. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.júla 2017
nás navždy opustila pani Judita Striežovská
narodená 13.novembra 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava 90.
Dom smútku bude otvorený dňa 20.júla 2017 od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Juditou Striežovskou
bude dňa 21.júla 2017 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hačave.
Do kostola bude prevezená hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 20. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.júla 2017
nás navždy opustila pani Jarmila Randisová, rod. Fišerová
narodená 27.apríla 1956 v Hnúšti,
naposledy bytom Málinec.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Jarmilou Randisovou
bude dňa 7.júla 2017 o 13.30 hod. v cintoríne v Málinci. celý text

ostatné | 6. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 10
ďalší posledná