#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá
z 19
posledná

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12.februára 2021
nás navždy opustila pani Margita Donová
narodená 3.novembra 1946
naposledy bytom Brezno.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Margitou Donovou
bude dňa 17.februára 2021 o 13.00 hodine v Brezne. celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8.februára 2021
nás navždy opustil pán Marcel Petrok
narodený 2.júna 1974
naposledy bytom Hnúšťa.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Marcelom Petrokom
bude v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10.februára 2021
nás navždy opustil pán Ondrej Radič
narodený 12.decembra 1962
naposledy bytom Rimavské Brezovo 164.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Radičom
bude dňa 12.februára 2021 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Posledná rozlúčka sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.decembra 2020
nás navždy opustil pán Július Štítnický
narodený 15.mája 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 436.
Posledná rozlúčka pri urne so zosnulým pánom Júliusom Štítnickým bude v kruhu rodiny,
dňa 11.februára 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti.
Urna bude uložená v cintoríne v Maši. celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 6.februára 2021
nás navždy opustil pán Emil Šagúl
narodený 28.augusta 1950
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 439.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Emilom Šagúlom
bude dňa 9.februára 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Posledná rozlúčka sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.februára 2021
nás navždy opustila pani Jarmila Belicová
narodená 23.júna 1941
trvale bytom Rimavské Brezovo 117, naposledy bytom Domov sociálnych služieb v Ožďanoch.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Jarmilou Belicovou
bude dňa 6.februára 2021 o 14.00 hodine v cintoríne v Rimavskom Brezove v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:
a

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 02. februára 2021
nás navždy opustila pani Želmíra Mixtajová,
narodená 03. februára 1931,
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy č. 455.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Želmírou Mixtajovou
bude dňa 05. februára o 13:00 hod. v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 02. februára 2021
nás navždy opustila pani Zuzana Rohárová rodená Salaiová
narodená 04. apríla 1951
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Zuzanou Rohárovou
bude dňa 04. februára o 14:00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Posledná rozlúčka sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31. januára 2021
nás navždy opustila pani Katarína Pernischová
narodená 01. marca 1932
naposledy bytom Hnúšťa, 1. mája 909.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Katarínou Pernischovou
sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 01. februára 2021
nás navždy opustil pán Milan Kliment
narodený 31. marca 1939
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Milanom Klimentom
sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 01. februára 2021
nás navždy opustila pani Monika Oláhová
narodená 20. februára 1965
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Monikou Oláhovou
bude dňa 03. februára o 14:00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Posledná rozlúčka sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29. januára 2021
nás navždy opustil pán Ján Vojtek
narodený 02. decembra 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Budovateľov 850.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Vojtekom
bude dňa 02. februára 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 1. 2. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 21.januára 2021
nás navždy opustil pán Marian Macúrik
narodený 27.decembra 1983
naposledy bytom Krokava 5.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Marianom Macúrikom
bude dňa 26.januára 2021 o 14.00 hodine v cintoríne v obci Krokava. celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20. januára 2021
nás navždy opustila pani Ing. Mária Švantnerová
narodená 03. septembra 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Ing. Máriou Švantnerovou
bude dňa 22. januára 2021 o 13:00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Posledná rozlúčka sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12. januára 2021
nás navždy opustila pani Vlasta Petroková
narodená 19. februára 1952
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Vlastou Petrokovou
bude dňa 14. januára 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená a pochovaná v miestnom cintoríne Polom v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10. januára 2021
nás navždy opustila pani Mária Radičová
narodená 09. júla 1949
naposledy bytom Hnúšťa, 1. mája 548.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Radičovou
bude dňa 13. januára 2021 o 13.00 hodine v cintoríne v Hnúšti, kde bude aj pochovaná.
celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.januára 2021
nás navždy opustil náš bývalý spoluobčan pán Ondrej Škôrňa
narodený 7.marca 1923
naposledy bytom Ivánka pri Dunaji.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Škôrňom
bude dňa 9.januára 2021 o 14.30 hod. v Ivánke pri Dunaji v kruhu najbližších. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7.januára 2021
nás navždy opustil pán Karol Belán
narodený 22.februára 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Námestie Janka Francisciho 373.
Telesné pozostatky pána Karola Belána boli prevezené na kremáciu do Banskej Bystrice.
Posledná rozlúčka pri urne so zosnulým pánom Karolom Belánom
sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.decembra 2020
nás navždy opustil pán Július Štítnický
narodený 15.mája 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 436.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Júliusom Štítnickým
bude v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.januára 2021
nás navždy opustil pán Roman Rapčan
narodený 25.októbra 1973
bytom Hnúšťa, Klokočova 732, naposledy bytom Oščadnica 552.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Romanom Rapčanom
bude dňa 8.januára 2021 v Oščadnici v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 03. januára 2021
nás navždy opustil pán Róbert Kováč
narodený 01. februára 1965,
naposledy bytom Klenovec, Obrancov mieru 323.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Róbertom Kováčom
sa bude konať dňa 05. januára 2021 o 15:00 hodine v Dome smútku v Klenovci
v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 02. januára 2021
nás navždy opustila pani Mária Fendeková
narodená 25. januára 1954
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Fendekovou
sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29. decembra 2020
nás navždy opustila pani Irena Grlická
narodená 25. októbra 1943
naposledy bytom Hnúšťa, Milana Rastislava Štefánika 445.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Irenou Grlickou
bude dňa 02. januára 2021 o 13:00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Klenovci.
celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16. decembra 2020
nás navždy opustil pán Jaroslav Paľo
narodený 08. apríla 1945
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 145.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jaroslavom Paľom
sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12. decembra 2020
nás navždy opustila pani Božena Ondrejová
narodená 10. septembra 1942
naposledy bytom Hnúšťa, Poľná 398.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Boženou Ondrejovou
sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14. decembra 2020
nás navždy opustil pán Ján Sihelský
narodený 25. júna 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Bakulíniho 181.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Sihelským
bude dňa 16. decembra 2020 o 14:00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v Hnúšti.
celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10. decembra 2020
nás navždy opustil pán Ján Matiaš
narodený 15. júna 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 734.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Matiašom
bude dňa 12. decembra 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 04. decembra 2020
nás navždy opustila pani Ida Pravotiaková
narodená 24. mája 1950
naposledy bytom Brezno, Domov sociálnych služieb Luna.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Idou Pravotiakovou
sa konala dňa 08. decembra 2020 v obradnej miestnosti
pohrebnej služby Milana Halušku v Brezne v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 07. decembra 2020
nás navždy opustil pán Ján Cibuľa
narodený 05. januára 1964
naposledy bytom Hnúšťa, Maša 587.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Cibuľom
bude dňa 10. decembra 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 04. decembra 2020
nás navždy opustila pani Beáta Kolárová
narodená 10. februára 1961
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 160.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Beátou Kolárovou
bude dňa 09. decembra 2020 o 14:00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti.
celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
prvá
z 19
posledná