#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá
z 14
posledná

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.apríla 2019
nás navždy opustila pani Šarlota Kenická
narodená 7.septembra 1993
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 144.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Šarlotou Kenickou
bude dňa 25.apríla 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.apríla 2019
nás navždy opustila pani Eva Žabková
narodená 11.mája 1958
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 517.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Evou Žabkovou
bude dňa 23.apríla 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 21. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19.apríla 2019
nás navždy opustila pani Edita Hricová
narodená 12.júna 1929
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 373.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Editou Hricovou
bude dňa 21.apríla 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 20. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.apríla 2019
nás navždy opustil náš bývalý občan pán Ján Bútor
narodený 14.novembra 1942
naposledy bytom Klenovec, Červenej armády 634.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Bútorom
bude dňa 17.apríla 2019 o 16.00 hodine v Evanjelickom kostole v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.apríla 2019
nás navždy opustila pani Estera Pribilincová
narodená 21.augusta 1937
bytom Klenovec, naposledy bytom Hnúšťa, Skalica 107.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Esterou Pribilincovou
bude dňa 15.apríla 2019 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Klenovci.
Do kostola bude prevezená hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Klenovci. celý text

ostatné | 14. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31.marca 2019
nás navždy opustil pán Štefan Koronczi
narodený 10.decembra 1962
naposledy bytom Hnúšťa, Sinecká 883.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Štefanom Koronczim
bude dňa 3.apríla 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.marca 2019
nás navždy opustila naša bývalá občianka pani Anna Hinková
narodená 16.júla 1933
naposledy bytom Kružno 146.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Hinkovou
bude dňa 2.apríla 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.marca 2019
nás navždy opustil pán Ján Karabínoš
narodený 9.januára 1932
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 520.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Karabínošom
bude dňa 31.marca 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.marca 2019
nás navždy opustila pani Oľga Kamenská
narodená 18.januára 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225, predtým ul. Švermova.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Oľgou Kamenskou
bude dňa 29.marca 2019 o 13.00 hodine v cintoríne v Starom Likieri. celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.marca 2019
nás navždy opustila naša bývalá občianka pani Eva Albertusová
narodená 26.júla 1953
naposledy bytom Rimavské Zalužany 97.
Dom smútku v Rimavských Zalužanoch bude otvorený dňa 28.marca 2019 v čase od 16.00 do 17.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Evou Albertusovou
bude dňa 29.marca 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Rimavských Zalužanoch,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25.marca 2019
nás navždy opustila pani Helena Bálintová
narodená 14.júna 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 437.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Helenou Bálintovou
bude dňa 27.marca 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.marca 2019
nás navždy opustila pani Anna Derenčéniová
narodená 7.apríla 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Jilemnického 317.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Derenčéniovou
bude dňa 25.marca 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.marca 2019
nás navždy opustila pani Anna Spargelová
narodená 31.mája 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Spargelovou
bude dňa 18.marca 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.marca 2019
nás navždy opustila pani Štepánka Lukošíková
narodená 25.decembra 1942
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 450.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Štepánkou Lukošíkovou
bude dňa 15.marca 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.marca 2019
nás navždy opustil pán Richard Kušpál
narodený 9.februára 1971
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Richardom Kušpálom
bude dňa 8.marca 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 6.marca 2019
nás navždy opustil pán Juraj Jakubček
narodený 9.januára 1960
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 441.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jurajom Jakubčekom
bude dňa 8.marca 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 2.marca 2019
nás navždy opustil pán Vladimír Čonka
narodený 10.januára 1949
naposledy bytom Hnúšťa, Š. M. Daxnera 906.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Vladimírom Čonkom
bude dňa 5.marca 2019 o 15.30 hodine v Dome smútku v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25.februára 2019
nás navždy opustila naša bývalá občianka pani Júlia Gregušová
narodená 1.marca 1940
naposledy bytom Klenovec.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Júliou Gregušovou
bude dňa 27.februára 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.februára 2019
nás navždy opustila pani Viera Farkašovská
narodená 29.februára 1952
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava 61.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Vierou Farkašovskou
bude dňa 23.februára 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.februára 2019
nás navždy opustil pán Eduard Gábriš
narodený 7.apríla 1954
naposledy bytom Hnúšťa, Štúrova 118.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Eduardom Gábrišom
bude dňa 21.februára 2019 o 15.00 hodine v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.februára 2019
nás navždy opustil pán Rudolf Šuška
narodený 31.decembra 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Bottova 209.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Rudolfom Šuškom
bude dňa 15.februára 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8.februára 2019
nás navždy opustil pán Pavel Cibuľa
narodený 11.apríla 1954
naposledy bytom Hnúšťa, Štúrova 115.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Cibuľom
bude dňa 11.februára 2019 o 14.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 6.februára 2019
nás navždy opustil pán Jaroslav Čierny
narodený 6.mája 1961
naposledy bytom Hnúšťa, Polom 1.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jaroslavom Čiernym
bude dňa 9.februára 2019 o 13.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hnúšti.
Do kostola bude prevezený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v mestskej časti Polom. celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.februára 2019
nás navždy opustila pani Margita Sirotiaková
narodená 5.mája 1930
naposledy bytom Hnúšťa, Pokroku 682.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Margitou Sirotiakovou
bude dňa 6.februára 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.januára 2019
nás navždy opustil pán Jaroslav Bodnár
narodený 9.mája 1956
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jaroslavom Bodnárom
bude dňa 24.januára 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.januára 2019
nás navždy opustila pani Anna Balážová
narodená 10.júla 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Dom smútku bude otvorený dňa 18.januára 2019 v čase od 15.00 do 16.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Balážovou
bude dňa 19.januára 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.januára 2019
nás navždy opustila pani Ľubica Kališková
narodená 4.augusta 1950
naposledy bytom Banská Bystrica.
Dom smútku bude otvorený
dňa 17.januára 2019 v čase od 15.00 do 16.00 hodiny,
dňa 18.januára 2019 v čase od 12.00 do 13.00 hodiny,
dňa 19.januára 2019 v čase od 12.00 do 12.30 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Ľubicou Kališkovou
bude dňa 19.januára 2019 o 13.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hnúšti.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.januára 2019
nás navždy opustil pán Miloš Mäsiar
narodený 24.júna 1932
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 438.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Milošom Mäsiarom
bude dňa 17.januára 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 11.januára 2019
nás navždy opustil rodák z Hnúšte pán Miroslav Búr
narodený 4.júla 1969
naposledy bytom Tisovec.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Miroslavom Búrom
bude dňa 14.januára 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Tisovci,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku v Tisovci bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.decembra 2018
nás navždy opustil pán Jozef Vetrák
narodený 20.novembra 1964
naposledy bytom Hnúšťa, V. Clementisa 250.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jozefom Vetrákom
bude dňa 20.decembra 2018 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Denisa Angerová
prvá
z 14
posledná