#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá
z 11
posledná

#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 21.septembra 2018
nás navždy opustila dlhoročná obyvateľka Hnúšte
pani Mária Brezovická
narodená 16.februára 1947
naposledy bytom Zvolenská Slatina.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Brezovickou
bude dňa 25.septembra 2018 o 12.00 hodine v Dome smútku v Rimavskej Sobote. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19.septembra 2018 nás navždy opustil pán Ján Bobák narodený 23.12.1955 naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 214. Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Bobákom bude v kruhu rodiny. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.septembra 2018 nás navždy opustila pani Mária Rapčanová narodená 2.11.1932 naposledy bytom Hnúšťa, Mútnik 7. Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Rapčanovou bude dňa 19.septembra 2018 o 15.00 hod. v Dome smútku v Hnúšti. Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.septembra 2018 nás navždy opustila pani Anna Nociarová
narodená 16. marca 1930 naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 373. Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Nociarovou
bude dňa 18.septembra 2018 o 15.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezená na kremáciu. Dom smútku bude otvorený 17.9.2018 od 16.00 hod do 17.00 hod. a pol hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.septembra 2018 nás navždy opustil pán Vladimír Vilhan,
narodený 8.septembra 1963, naposledy bytom Hnúšťa Vansovej 712. Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Vladimírom Vilhanom bude v utorok 18.septembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8.septembra 2018
nás navždy opustila pani Nadežda Uličná
narodená 19.septembra 1957
naposledy bytom Veľký Blh, SNP 388.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Nadeždou Uličnou
bude dňa 10.septembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.septembra 2018
nás navždy opustil pán Ľudovít Kováčik
narodený 29.februára 1956
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 441.
Pochovaný bude v Brusne. celý text

ostatné | 7. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.septembra 2018
nás navždy opustila bývalá obyvateľka Hnúšte
pani Verona Katreniaková
narodená 1.apríla 1926
naposledy bytom Bratislava.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Veronou Katreniakovou
bude dňa 8.septembra 2018 o 10.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 7. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31.augusta 2018
nás navždy opustil pán Jozef Veloch
narodený 5.mája 1953
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 441.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jozefom Velochom
bude dňa 5.septembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.augusta 2018
nás navždy opustil pán Andrej Karnay
narodený 29.marca 1983
naposledy bytom Hnúšťa.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Andrejom Karnayom
bude dňa 23.augusta 2018 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hnúšti. celý text

ostatné | 21. 8. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.augusta 2018
nás navždy opustila pani Zuzana Školníková
narodená 10.marca 1930
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Zuzanou Školníkovou
bude dňa 20.augusta 2018 o 14.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.augusta 2018
nás navždy opustil Sebastian Gábriš
narodený 8.júla 2018
naposledy bytom Hnúšťa, Štúrova 117.
Posledná rozlúčka so zosnulým Sebastianom Gábrišom
bude dňa 17.augusta 2018 o 13.30 hodine v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 9.augusta 2018
nás navždy opustil pán Štefan Miháľ
narodený 21.mája 1964
naposledy bytom Hnúšťa, Skalica 111.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Štefanom Miháľom
bude dňa 14.augusta 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Denisa Angerová
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina oznamujú našim občanom, že dňa 4. augusta 2018 nás navždy opustil pán Ivan Krnáč narodený 14. februára 1982 naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ivanom Krnáčom bude v sobotu 11. augusta o 14.00 hodine v Dome Smútku v Detve, ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom, odtiaľ bude pochovaný v miestnom cintoríne v Detve.
celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 23.júla 2018
nás navždy opustila pani Oľga Lörinčíková
narodená 19.septembra 1931
naposledy bytom Hnúšťa, Zápotockého 132.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Oľgou Lörinčíkovou
bude dňa 25.júla 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená do Mládzova do rodinnej hrobky.
Dom smútku bude otvorený polhodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.júla 2018
nás navždy opustila pani Anna Tomčíková
narodená 19.apríla 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Tomčíkovou
bude dňa 19.júla 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.júla 2018
nás navždy opustil pán Ondrej Barto
narodený 14.januára 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 281.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Bartom
bude dňa 17.júla 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.júla 2018
nás navždy opustil pán Emil Krajči
narodený 24.novembra 1959
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 738.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Emilom Krajčim
bude dňa 18.júla 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 9.júna 2018
nás navždy opustil pán Ján Mináč
narodený 4.novembra 1957
naposledy bytom Hnúšťa.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Mináčom
bude v kruhu najbližších. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová
.

Smútočné oznámenia

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina
oznamujú našim občanom,že dňa 30. mája 2018 nás navždy opustil pán Vladimír Romšák, narodený 13. februára 1949, naposledy bytom Hnúšťa, Daxnerova 906. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenia

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina
oznamujú našim občanom,že dňa 28. mája 2018 nás navždy opustil pán Ondrej Brndiar, narodený 31.1.1951, naposledy bytom Hnúšťa, Vansovej 697. celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenia

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina
oznamujú našim občanom, že dňa 29. mája 2018 nás navždy opustila pani Božena Grúberová, narodená 4. novembra 1942 naposledy bytom Hnúšťa, SNP 440. celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina
oznamujú našim občanom,že dňa 21. mája nás navždy opustila pani Mgr. Ružena Stieranková, narodená 30. augusta 1962 naposledy bytom Hnúšťa, 1. mája 909. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
s

Smútočné oznámenia

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina
oznamujú našim občanom,že dňa 13. mája nás navždy opustil pán Ján Vician,narodený 22. februára 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7. mája 2018 nás navždy opustil pán Karol Kubaliak, narodený 29.5.1954, bytom Hnúšťa, Klokočova 733. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
s

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 1. apríla 2018 nás navždy opustil pán Tibor Laboš, narodený 2. septembra 1957, bytom Hnúšťa, Š. M. Daxnera 658.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Tiborom Labošom bude v stredu 4. apríla o 15.00 hodine v Dome smútku Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku v Hnúšti bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20. marca 2018 nás navždy opustila pani Blanka Ďurove, narodená 25. mája 1947, bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Blankou Ďurove bude vo štvrtok 22. marca o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezená na kremáciu. Dom smútku v Hnúšti bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19. marca 2018 nás navždy opustil pán Ján Vetrák, narodený 28. augusta 1934, bytom Hnúšťa, Fučíkova 124, naposledy Rimavská Sobota.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Vetrákom bude v stredu 21. marca o 14.00 hodine v Dome smútku Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku v Hnúšti bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
m

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13. marca 2018 nás navždy opustil pán Jaroslav Smilek, narodený 15. mája 1956, bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jaroslavom Smilekom bude vo štvrtok 15. marca o 15.00 hodine v Dome smútku Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku v Hnúšti bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
s

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25. februára 2018 nás navždy opustila pani Vlasta Hradovská, narodená 21. mája 1937, bytom Hnúšťa, Pokroku 668.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Vlastou Hradovskou bude v stredu 28. februára o 15.00 hodine v evanjelickom kostole v Hnúšti, odkiaľ bude prevezená na kremáciu. Dom smútku v Hnúšti bude otvorený zajtra, 27. februára, od 15.30 hod. do 16.30 hod.. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá
z 11
posledná