#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Historicky cenná pamiatka v evanjelickom chráme božom


V minulom roku sme mali možnosť zažiť mimoriadny koncert a počuť jeho hlas, ktorý sa šíril v evanjelickom a.v. kostole v Hnúšti, keď spod rúk maestra Jána Valacha sa zaplnil priestor chrámu nádhernými tónmi hudby. Áno, reč je o kráľovskom nástroji - organe. Ten, v tomto roku (presne 13. októbra) oslávi svoju storočnicu.

angster org.


Zo zmluvy o diele podpísanej v máji roku 1907 sa dozvedáme meno výrobcu i jeho cenu. Postavila ho firma JOZEF ANGSTER A SYN - továreň na výrobu organov a harmónií z maďarského Päťkostolia (Pécs). Objednávateľom bola evanjelická cirkev a tá sa zaviazala zaplatiť za organ 5.500,- korún v nasledovných splátkach: pri podpise zmluvy 1.000,- korún, pri odovzdaní organu 3.950,- Sk a po roku aj 6% úrok vo výške 550,- korún. Objednávateľ sa tiež zaviazal, že jednotlivé časti organu dopravené železnicou, prenesie do kostola na vlastné náklady, prázdne prenosky vráti späť na stanicu a že počas montáže poskytne pracovníkom voľný byt a opateru a jedného pomocného pracovníka. Firma Angster dala na organ 5 ročnú záruku, ktorá sa nevzťahovala na vplyv počasia a rozladenie nástroja. Organ je vzduchový, rúrkový, dvojmanuálový s pedálom a normálnou farbou klaviatúr. Vzdušnice majú registrované kancely a podľa Solymosiho zoznamu sú taškové. Traktúry sú pneumatické. Prvý manuál C-f´´´ obsahuje: oktávu, principál, bourdon, gambu, flautu cuspida a 3x mixturu. Druhý manuál C-f´´´: roh kamzičí, violu principál, salicionál a pileatu. Pedál C-d´ cello a subbas.
Táto vzácna pamiatka (údajne najbližší takto precízne vypracovaný organ od tejto firmy nájdete len v Notre Dame v Paríži) potrebuje nutne rozsiahlu rekonštrukciu. Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo preň v rozpočte 100.000,- Sk. Konečná suma rekonštrukcie je však o 150 tis. korún viac a tak pevne veríme, že nájdeme i štedrých sponzorov.
Martin Pliešovský, MsKS