#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Nové pracovné miesto na SOŠ

Typ: ostatné
SOŠStredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
príjme zamestnanca na pracovnú pozíciu
mzdár-personalista/mzdárka-personalistka
s termínom nástupu od 1. júla 2018


Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie
- zdravotná spôsobilosť na výkon profesie
- ovládanie štátneho jazyka
Typ úväzku: polovičný pracovný úväzok
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o zamestnanie s telefónnym a e-mailovým kontaktom
- profesijný životopis
- fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov
Náplň práce: - spracovanie miezd pre interných zamestnancov na pracovný pomer a dohodárov v personalistickom programe - práca s dochádzkou, spracovanie náhrad, dovolenky, PN, pracovné úrazy, daňový bonus a vyhlásenia k zdaneniu príjmov - kontrola kompletnosti vstupnej a výstupnej dokumentácie zamestnancov a ich následná správa, - spracovanie PN-iek, ich zasielanie do sociálnej poisťovne - spracovanie ročného zúčtovania dane - komunikácia s príslušnými úradmi, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, štatistickým úradom, daňovým úradom - spracovanie a predkladanie mesačných výkazov do ZP a SP - komunikácia so zamestnancami školy - spravovanie sociálneho fondu - evidencia a sledovanie zmlúv školy - evidencia majetku + zverené predmety Úspešný uchádzač musí spĺňať tieto kritériá: - prax v mzdovom účtovníctve minimálne 2 roky - znalosť príslušnej legislatívy - užívateľská úroveň Word, Excel, Outlook - analytické a logické myslenie - spoľahlivosť, precíznosť, bezúhonnosť - komunikačné zručnosti
Termín podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 11. 05. 2018 do 12.00 h na adresu školy.
Uchádzači, ktorí splnia predpísané predpoklady a požiadavky, budú písomne alebo e-mailom pozvaní na pracovný pohovor.
Kontakt:
Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
Tel.: +421 905 405 188, +421 904 101 596, 047/542 24 26
e-mail: soshnusta@outlook.sk

 


Príloha

Vytvorené: 30. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2018 10:33
Autor: Správca Webu