#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pripomienkové konanie - termín predĺžený !!!

Typ: ostatné
Vážení občania mesta Hnúšťa, do 20.3.2020 máte možnosť písomne pripomienkovať Zámer činnosti „Výrobňa elektrickej energie Bio CON 1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej základne“

Zámer činnosti „Výrobňa elektrickej energie Bio CON 1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej nádrže“ predložila firma BioCOn1, Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 710 172,v zastúpení splnomocnencom INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (ďalej len „navrhovaná činnosť“).


Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona (vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru obcou), žiadame doručiť najneskôr do 21 dní od jeho doručenia

na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava,

Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona bude stanovisko považované za súhlasné.

Vic info boi zverejnené na :  udalosti-v-meste/aktuality/zamer-navrhovanej-cinnosti-vyrobna-elektrickej-energie-bio-con-1-hnusta-rozsirenie-palivovej-nadrze-1622sk.html

BIO CON 1 oprava zrejmej chyby - predĺženie termínu na pripomienkovanie

 

 


Prílohy

Vytvorené: 26. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2020 13:16
Autor: Správca Webu