#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

32020

100,80 EUR

Fitnes klub - Iskra Hnúšťa

Technické služby

11.03.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

42020

2,00 EUR

AGRO CS Slovakia, a.s.

Technické služby

24.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

12020

600,00 EUR

Poľovnícke združenie Polom

Technické služby

10.01.2020

CENNÍK PRÁC TS od 1.1.2020

02020

Neuvedené

Technické služby

Technické služby

07.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

22020

2 705,15 EUR

Stredná odborná škola

Technické služby

31.12.2019

Zmluva o zneškodňovaní tuhého domového odpadu

112019

40,58 EUR

Obec Rimavské Zalužany

Technické služby

01.11.2019

CENNÍK PRÁC TS od 1.11.2019

002019

Neuvedené

Mesto Hnúšťa

Technické služby

08.10.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

92019

300,00 EUR Tristoeur 00/cent

M&M Brothers,s.r.o.

Technické služby

03.10.2019

Zmluva o zneškodňovaní tuhého domového odpadu

82019

39,54 EUR

RIALTO s.r.o.

Technické služby

25.09.2019

Zmluva o nájme stroja na hutnenie

72019

3 350,00 EUR Tritisíctristopäťdesiat

CAR Rescue Team s.r.o.

Technické služby

18.09.2019

Zmluva o poskytnutí praktického vyuačovania

102019

Neuvedené

Stredná odborná škola

Technické služby

18.07.2019

Zmluva o dodávke el.energi

62019

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Technické služby

31.05.2019

Zmluva o postúpení pohľadávky

52019

34 957,27 EUR

Stredná odborná škola

Technické služby

20.05.2019

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci

42019

2 350,00 EUR

NORWIT SLOVAKIA spol.s.r.o.

Technické služby

30.04.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

32019

95,00 EUR

Bc.Petra Trnavská

Technické služby

16.04.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

22019

2 705,12 EUR

Stredná odborná škola

Technické služby

29.01.2019

Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov

12019

100,80 EUR Jednostoeur 80/cent

Technické služby

Fitnes klub - Iskra Hnúšťa

01.01.2019

CENNÍK PRÁC TS

0/2019

Neuvedené

Technické služby

Technické služby

03.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

72018

Neuvedené

Technické služby

MTB plus,s.r.o.

15.11.2018

Zmluva o poskytovaní služby-sprístupnenie modulu na zverejňovanie

62018

Neuvedené

Technické služby

Mesto Hnúšťa

15.11.2018

Zmluva o zneškodňovaní tuhého domového odpadu

52018

32,51 EUR Tridsaťdvaeur 51/cent

Ing. Pavel Struhár

Technické služby

18.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

42018

87,40 EUR Osemdesiatsedemeur 40/cent

VIMOS-Viera moldovanová

Technické služby

06.06.2018

Zmluvao združenej dodávke elektriny

32018

56,90 EUR Päťdesiatšesťeur 90/cent

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Technické služby

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: