#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OZNÁMENIE O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2024

Typ: ostatné
OZNÁMENIE O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2024 1 Mesto Hnúšťa zverejňuje oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024.

Mesto Hnúšťa v súlade s § 5 a 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa č. 160/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hnúšťa na všeobecne prospešné účely oznamuje, že termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na r. 2024 spolu s povinnými prílohami v zmysle citovaného VZN pre oprávnených žiadateľov je do 30. 11. 2023 ( rozhodujúci je dátum prijatia žiadosti klientskym centrom alebo dátum pečiatky pošty). Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do procesu posudzovania.

Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľovi len na základe elektronicky vyplnenej a predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len žiadosť). Formulár žiadosti je pre žiadateľov záväzný. Žiadateľ predkladá žiadosť v písomnej forme (1 x originál) poštou na adresu: Mesto Hnúšťa, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa alebo osobne v klientskom centre Mestského úradu Hnúšťa a zároveň aj v elektronickej forme (vo formáte .doc alebo .docx alebo v inom textovom editore) elektronickou poštou na adresu: podatelna@hnusta.sk.

 

 


Prílohy

Vytvorené: 3. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 3. 11. 2023 14:19
Autor: Správca webu II