#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

ilustračné foto

Participácia na rozvojovom projekte mesta - AKTUALIZÁCIA

Mesto Hnúšťa ako oprávnený žiadateľ o projekt z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ v rámci vyhlásenej výzvy č. LDI01 , Nórske granty 2014 – 2021, si dovoľuje pozvať potencionálnych partnerov z mesta Hnúšťa a okresu Rimavská Sobota, ako jedného z najmenej rozvinutých okresov, na pracovné stretnutie zamerané na predstavenie samotnej výzvy a na oslovenie potencionálnych partnerov projektu s cieľom participácie na projekte. celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
#

BOLI SME V LEVOČI PRE INŠPIRÁCIU DO NAŠEJ VILY

Uplynulý piatok (26.06.) sme v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Gemer navštívili Levoču, kde sme hľadali inšpiráciu pre zariadenie interiéru Petrivaldského vily, ktoré bude nasledovať po jej rekonštrukcii.  celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Spojme hlavy!

Máš 15-25 rokov a chceš zlepšiť svoje okolie? Máš nápad, no nevieš ako na to? Tak Spojme hlavy! Spoločne toho dokážeme omnoho viac. Prihlás sa do projektu Nadácie pre deti Slovenska a staň sa súčasťou zmeny v tvojom meste. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
#

K rozvoju cykloturistiky v Hnúšti a okolí prispeje rozšírenie ponuky cyklopožičovne

Hnúšťa, 27. máj 2020

Mesto Hnúšťa rozšírilo ponuku požičovne bicyklov, čo spolu s tradičným cyklobusom sprístupňuje historické, banícke a prírodné atraktivity domácim obyvateľom ale aj návštevníkom takmer zabudnutého, ale malebného regiónu Gemer – železného srdca Slovenska.
celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Desiatka ihrísk Žihadielok pre rok 2020 je známa

Lokality posledných desiatich ihrísk Žihadielok sú známe! Počas šiestich týždňov odovzdali ľudia na webe www.zihadielko.sk rekordných viac ako 9 000 000 hlasov. Rozhodli tak o tom, že fantastické detské ihriská získali Rožňava, Kolárovo, dve košické mestské časti – Nad Jazerom a Sídlisko Ťahanovce, Hnúšťa, Tisovec, Topoľčany, Šurany, Komárno a Dunajská Streda. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Podpora podnikateľov v cestovnom ruchu a súvisiacich činnostiach

Nové alebo vylepšené služby pre návštevníkov alebo výrobky a služby spojené s regionálnou produkciou - to je hlavné zameranie podporovaných aktivít v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov, ktorá je určená pre mikro, malé a stredné podniky v cestovnom ruchu a súvisiacich odvetviach na území okresov Rimavská Sobota a Lučenec. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Naše mesto má nové futbalové ihrisko

Žiakom našej základnej školy, ale aj mestskému futbalovému klubu na výchovu nových mladých futbalových talentov bude slúžiť nové ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ Klokočova, ktoré vo štvrtok 3.10.2019 oficiálne, za prítomnosti pozvaných hostí, uviedol do užívania viceprimátor mesta Mgr. Grigorij Šamin. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Mesto má podporené vyhotovenie projektovej dokumentácie v priemyselnom parku

V mesiaci august sa podarilo nášmu mestu získať dotáciu vo výške 21 600,- € na projekt vyhotovenie projektovej dokumentácie pre SP a realizáciu stavby „Rekonštrukcia výrobnej haly UDHM“ z Akčného plánu, ktorého záštitou je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
návrh realizácie

Mesto dostalo dotáciu na rekonštrukciu Petrivaldského vilky

V mesiaci august sa podarilo nášmu mestu získať dotáciu vo výške 100 000,- € na projekt „Rekonštrukcia Petrivaldského vily – Národnej kultúrnej pamiatky“ z Akčného plánu, ktorého záštitou je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Spevnená plocha pre účely dočasného státia motorových vozidiel

V mesiaci jún boli zahájené práce na vybudovaní spevnenej plochy pre dočasné parkovanie 34 osobných áut a dve miesta pre ZŤP, ktoré budú v budúcnosti označené vodorovným značením a dopravnou značkou. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia telocvične a sociálneho zariadenia telocvične Základnej školy JFR, Nábrežie Rimavy

V súčasnej dobe prebiehajú posledné dokončovacie práce v zmysle ZoD na rekonštrukcii telocvične a sociálnych zariadení ZŠ Nábrežie Rimavy. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Hnúšťa

Na základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov sa Mesto Hnúšťa zapojilo do projektu:,,Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa“, v ktorom uspelo.
celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Mesto myslí ekologicky - má nový elektromobil

Mesto Hnúšťa získalo ešte v minulom roku dotáciu z Envirofondu na kúpu nového elektromobilu. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia telocvične a sociálneho zariadenia telocvične Základnej školy JFR, Nábrežie Rimavy

V mesiaci február 2019 boli zahájené stavebné práce v zmysle ZoD na rekonštrukcii telocvične a sociálnych zariadení / sprchy a umyváreň / ZŠ JFR Nábrežie Rimavy Hnúšťa. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Mesto úspešné v projekte BRKO

Mesto Hnúšťa v roku 2018 bolo úspešné pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskej únie pre projekt „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa“. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia a predĺženie verejného vodovodu Hačava

V mesiaci december 2018 boli uskutočnené rekonštrukčné práce verejného vodovodu z dôvodu jeho nefunkčnosti v mestskej časti Hnúšťa - Hačava. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Most v miestnej časti Maša - aktualizácia

V uplynulých dňoch roku 2018 boli ukončené stavebné práce na oprave vozovky mosta v miestnej časti Maša. Pôvodné drevené časti vozovky boli nahradené  novými drevenými doskami impregnovanými  voči škodcom a hubám. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“.

Dňa 12.12.2018 boli ukončené stavebné práce v zmysle ZoD na Materskej škole Nábrežie Rimavy v rámci zvyšovanie energetickej účinnosti budovy. celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Ukončenie stavebných prác na vybudovaní chodníkov na ul.Francisciho Hnúšťa

Na ul.Francisciho medzi ulicami Klokočova a Kotlišská boli ukončené stavebné práce na vybudovaní chodníkov pozdĺž miestnej komunikácie. celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“. AKTUALIZOVANÉ

Začiatkom mesiaca august boli zahájené rekonštrukčné práce na obnove Materskej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti. Predmetom rekonštrukčných prác, ktoré realizuje na základe verejného obstarávania spol. PUR-STAV KB, s.r.o., je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy v celom rozsahu, výmena okien a vonkajších dverí a bleskozvod. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Most v miestnej časti Maša

Mesto na základe zistenia skutkového stavu, posúdenia statikom a požiadaviek občanov mesta pristúpilo k oprave povrchu vozovky mosta. Pôvodné drevené časti vozovky, ktoré sú vplyvom veku a napadnutia hubami poškodené budú nahradené novými drevenými časťami impregnovanými voči škodcom a hubám. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
26.11.2018

AKTUALIZÁCIA: Spevnená plocha pre účely dočasného státia motorových vozidiel

V týchto dňoch boli začaté práce na vybudovaní 10 parkovacích miest a 1 miesta pre zdravotne ťažko postihnutú osobu na ul.Hlavnej pri bývalej benzínovej pumpe. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Aktualizácia 26.11.2018: Chodník na ul.Francisciho Hnúšťa

Začiatkom októbra boli zahájené stavebné práce na vybudovaní chodníkov na ul.Francisciho medzi ulicami Klokočova a Kotlišská. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Venčovisko – Nábrežie Rimavy Hnúšťa

Na sídlisku Nábrežie Rimavy za dielňami Mestského bytového podniku bolo realizované takzvané ekologické venčovisko pre psov. celý text

ostatné | 14. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Zvýšili sme bezpečnosť v meste

V mesiaci október boli v našom meste namontované ďalšie merače rýchlosti.Zvýšili sme bezpečnosť nášho mesta a zabezpečili väčší komfort obyvateľov. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Mesto opäť o niečo bližšie k občanom a návštevníkom

Mesto Hnúšťa sa môže tešiť, že ďalším vykročením vpred sa opäť o ničo viac priblížilo k občanom mesta a návštevníkom nášho mesta. V týchto dňoch bola inštalovaná nová mapa mesta Hnúšte. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne

V týchto dňoch boli ukončené práce na vybudovaní chodníkov v cintoríne v Hnúšti pre skvalitnenie prístupu občanov. celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Obnova Petrivaldského vilky

Mesto Hnúšťa v roku 2018 získalo finančný príspevok z Akčného plánu pre okres Rimavská Sobota na projektovú dokumentáciu obnovy Petrivaldského vily – národnej kultúrnej pamiatky. Po rozbehnutí príprav a vyjadrení Pamiatkového úradu sa začali realizovať predpísané výskumy. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Nová cesta z akčného plánu

V Priemyselnom parku Hnúšťa je ukončená ďalšia z investičných aktivít, ktorá bola podporená cez akčný plán pre menej rozvinuté okresy. celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Dopravné značenie v meste

V dňoch 20.a 21.septembra v meste prebehlo vodorovné dopravné značenie čiar pre parkovanie motorových vozidiel. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá
z 3
posledná