#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

#

Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne - AKTUALIZOVANÉ

V priebehu mesiaca júl 2018 boli zahájené stavebné práce na vybudovaní nových chodníkov v miestnom cintoríne v Hnúšti na skvalitnenie prístupu a komfortu návštevníkov. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Osadenie dopravných zrkadiel

V mesiaci august boli osadené na základe pripomienok občanov dopravné zrkadlá na niektoré problémové križovatky v meste. celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Asfaltovanie v meste Hnúšťa - AKTUALIZOVANÉ

V priebehu mesiacov august a september prebieha oprava chodníkov a prístupových komunikácií v meste v zmysle ZoD s firmou RENOVIA,s.r.o. Lieskovec. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oprava mosta v miestnej časti Brádno

Mesto Hnúšťa zrealizovalo v mesiaci máj opravu mosta v miestnej časti Brádno. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Nové parkovisko v Kolónii.

Investície v časti Hnúste - Kolónia sa rozrastajú. celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Modernizácia priemyselného parku

Mesto Hnúšťa získalo ďalší regionálny príspevok vo výške 500 000 € z Akčné plánu okresu Rimavská Sobota na modernizáciu priemyselného parku. celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Rekonštrukcia školských dielní sa blíži ku koncu

V areáli Základnej školy Janka Francisciho Rimavského sa nachádza budova školských dielní. Od skorej jari v nej vládne čulý stavebný ruch. celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Poďakovanie od MŠ Klokočova

V mene celej MŠ Klokočovej ďakujeme nášmu mestu Hnúšťa s úspešným projektom: „Zvyšovanie energetickej účinnosti“, p. primátorovi Mgr. M. Bagačkovi, poslancom mesta Hnúšťa, firme PUR-STAV KB s.r.o. Zvolen, p. M. Stierankovi, p. Mgr. G. Šaminovi – ktorý venoval mimoriadnu odmenu poslanca MsZ Hnúšťa na rekonštrukciu budovy, p. riad. Ing. I. Baboľovi , p. Ľ. Bobákovi - Technickým službám mesta Hnúšťa, p. riaditeľke MŠ Klokočovej – A. Liptákovej, učiteľkám MŠ, ďalej prevádzkovým zamestancom MŠ, všetkým tým ktorí pomohli, finančne prispeli, podporili, aby sa naša materská škola zrekonštruovala a zmenila sa na novú farebne-rozprávkovú škôlku pre naše detičky. celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Hnúšťa

Modernizácia a zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a dosiahnutie úspory energie v meste Hnúšťa. celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
PZ

Regionálny príspevok pre priemyselnú zónu

Mesto Hnúšťa získalo prvú časť regionálneho príspevku z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 128 292,92 € zo žiadaných 200 000 €, ktoré budú použité v súlade so žiadosťou na úhradu výdavkov spojených s rekonštrukciou základnej infraštruktúry v priemyselnom parku Hnúšťa. celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia športová hala

Koncom roka 2016 mesto doinštalovalo v športovej hale moderné zariadenie na ohrev a premiešavanie vzduchu čím by sa mal v hale zvýšiť teplotný komfort v zimných mesiacoch. celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia MŠ Klokočova

Budova Materskej školy Klokočova bola postavená v 80-tich rokoch minulého storočia. Od tej doby neprešla výraznejšou obnovou a podpísal sa na nej aj zub času. V minulom roku mesto požiadalo v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na energetickú efektívnosť administratívnych budov o nenávratný finančný príspevok na jej obnovu a aj napriek obrovskému pretlaku žiadostí sa podarilo našu žiadosť schváliť. celý text

ostatné | 11. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Nové priestory školskej jedálne J. F. Rimavského v Hnúšti

Jedáleň Základnej školy Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti, ktorá je roky zanedbaná a nespĺňa stanovené podmienky, potrebuje nevyhnutnú rekonštrukciu. celý text

ostatné | 18. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Orientačný systém mesta Mistral M2

Občania mesta Hnúšťa si mohli všimnúť, že začiatkom tohto mesiaca pribudol v meste orientačný systém mesta, ktorého označovníky sa nachádzajú na hlavných ťahoch alebo dôležitých uzloch mesta a označujú ulice a inštitúcie. celý text

ostatné | 13. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 2
ďalší posledná