#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

#

Mesto myslí ekologicky - má nový elektromobil

Mesto Hnúšťa získalo ešte v minulom roku dotáciu z Envirofondu na kúpu nového elektromobilu. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia telocvične a sociálneho zariadenia telocvične Základnej školy JFR, Nábrežie Rimavy

V mesiaci február 2019 boli zahájené stavebné práce v zmysle ZoD na rekonštrukcii telocvične a sociálnych zariadení / sprchy a umyváreň / ZŠ JFR Nábrežie Rimavy Hnúšťa. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Mesto úspešné v projekte BRKO

Mesto Hnúšťa v roku 2018 bolo úspešné pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskej únie pre projekt „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa“. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia a predĺženie verejného vodovodu Hačava

V mesiaci december 2018 boli uskutočnené rekonštrukčné práce verejného vodovodu z dôvodu jeho nefunkčnosti v mestskej časti Hnúšťa - Hačava. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Most v miestnej časti Maša - aktualizácia

V uplynulých dňoch roku 2018 boli ukončené stavebné práce na oprave vozovky mosta v miestnej časti Maša. Pôvodné drevené časti vozovky boli nahradené  novými drevenými doskami impregnovanými  voči škodcom a hubám. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“.

Dňa 12.12.2018 boli ukončené stavebné práce v zmysle ZoD na Materskej škole Nábrežie Rimavy v rámci zvyšovanie energetickej účinnosti budovy. celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Ukončenie stavebných prác na vybudovaní chodníkov na ul.Francisciho Hnúšťa

Na ul.Francisciho medzi ulicami Klokočova a Kotlišská boli ukončené stavebné práce na vybudovaní chodníkov pozdĺž miestnej komunikácie. celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“. AKTUALIZOVANÉ

Začiatkom mesiaca august boli zahájené rekonštrukčné práce na obnove Materskej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti. Predmetom rekonštrukčných prác, ktoré realizuje na základe verejného obstarávania spol. PUR-STAV KB, s.r.o., je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy v celom rozsahu, výmena okien a vonkajších dverí a bleskozvod. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Most v miestnej časti Maša

Mesto na základe zistenia skutkového stavu, posúdenia statikom a požiadaviek občanov mesta pristúpilo k oprave povrchu vozovky mosta. Pôvodné drevené časti vozovky, ktoré sú vplyvom veku a napadnutia hubami poškodené budú nahradené novými drevenými časťami impregnovanými voči škodcom a hubám. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
26.11.2018

AKTUALIZÁCIA: Spevnená plocha pre účely dočasného státia motorových vozidiel

V týchto dňoch boli začaté práce na vybudovaní 10 parkovacích miest a 1 miesta pre zdravotne ťažko postihnutú osobu na ul.Hlavnej pri bývalej benzínovej pumpe. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Aktualizácia 26.11.2018: Chodník na ul.Francisciho Hnúšťa

Začiatkom októbra boli zahájené stavebné práce na vybudovaní chodníkov na ul.Francisciho medzi ulicami Klokočova a Kotlišská. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Venčovisko – Nábrežie Rimavy Hnúšťa

Na sídlisku Nábrežie Rimavy za dielňami Mestského bytového podniku bolo realizované takzvané ekologické venčovisko pre psov. celý text

ostatné | 14. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Zvýšili sme bezpečnosť v meste

V mesiaci október boli v našom meste namontované ďalšie merače rýchlosti.Zvýšili sme bezpečnosť nášho mesta a zabezpečili väčší komfort obyvateľov. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Mesto opäť o niečo bližšie k občanom a návštevníkom

Mesto Hnúšťa sa môže tešiť, že ďalším vykročením vpred sa opäť o ničo viac priblížilo k občanom mesta a návštevníkom nášho mesta. V týchto dňoch bola inštalovaná nová mapa mesta Hnúšte. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne

V týchto dňoch boli ukončené práce na vybudovaní chodníkov v cintoríne v Hnúšti pre skvalitnenie prístupu občanov. celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Obnova Petrivaldského vilky

Mesto Hnúšťa v roku 2018 získalo finančný príspevok z Akčného plánu pre okres Rimavská Sobota na projektovú dokumentáciu obnovy Petrivaldského vily – národnej kultúrnej pamiatky. Po rozbehnutí príprav a vyjadrení Pamiatkového úradu sa začali realizovať predpísané výskumy. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Nová cesta z akčného plánu

V Priemyselnom parku Hnúšťa je ukončená ďalšia z investičných aktivít, ktorá bola podporená cez akčný plán pre menej rozvinuté okresy. celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Dopravné značenie v meste

V dňoch 20.a 21.septembra v meste prebehlo vodorovné dopravné značenie čiar pre parkovanie motorových vozidiel. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne - AKTUALIZOVANÉ

V priebehu mesiaca júl 2018 boli zahájené stavebné práce na vybudovaní nových chodníkov v miestnom cintoríne v Hnúšti na skvalitnenie prístupu a komfortu návštevníkov. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Osadenie dopravných zrkadiel

V mesiaci august boli osadené na základe pripomienok občanov dopravné zrkadlá na niektoré problémové križovatky v meste. celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Asfaltovanie v meste Hnúšťa - AKTUALIZOVANÉ

V priebehu mesiacov august a september prebieha oprava chodníkov a prístupových komunikácií v meste v zmysle ZoD s firmou RENOVIA,s.r.o. Lieskovec. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oprava mosta v miestnej časti Brádno

Mesto Hnúšťa zrealizovalo v mesiaci máj opravu mosta v miestnej časti Brádno. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Nové parkovisko v Kolónii.

Investície v časti Hnúste - Kolónia sa rozrastajú. celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Modernizácia priemyselného parku

Mesto Hnúšťa získalo ďalší regionálny príspevok vo výške 500 000 € z Akčné plánu okresu Rimavská Sobota na modernizáciu priemyselného parku. celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Rekonštrukcia školských dielní sa blíži ku koncu

V areáli Základnej školy Janka Francisciho Rimavského sa nachádza budova školských dielní. Od skorej jari v nej vládne čulý stavebný ruch. celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Poďakovanie od MŠ Klokočova

V mene celej MŠ Klokočovej ďakujeme nášmu mestu Hnúšťa s úspešným projektom: „Zvyšovanie energetickej účinnosti“, p. primátorovi Mgr. M. Bagačkovi, poslancom mesta Hnúšťa, firme PUR-STAV KB s.r.o. Zvolen, p. M. Stierankovi, p. Mgr. G. Šaminovi – ktorý venoval mimoriadnu odmenu poslanca MsZ Hnúšťa na rekonštrukciu budovy, p. riad. Ing. I. Baboľovi , p. Ľ. Bobákovi - Technickým službám mesta Hnúšťa, p. riaditeľke MŠ Klokočovej – A. Liptákovej, učiteľkám MŠ, ďalej prevádzkovým zamestancom MŠ, všetkým tým ktorí pomohli, finančne prispeli, podporili, aby sa naša materská škola zrekonštruovala a zmenila sa na novú farebne-rozprávkovú škôlku pre naše detičky. celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Hnúšťa

Modernizácia a zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a dosiahnutie úspory energie v meste Hnúšťa. celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
PZ

Regionálny príspevok pre priemyselnú zónu

Mesto Hnúšťa získalo prvú časť regionálneho príspevku z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 128 292,92 € zo žiadaných 200 000 €, ktoré budú použité v súlade so žiadosťou na úhradu výdavkov spojených s rekonštrukciou základnej infraštruktúry v priemyselnom parku Hnúšťa. celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia športová hala

Koncom roka 2016 mesto doinštalovalo v športovej hale moderné zariadenie na ohrev a premiešavanie vzduchu čím by sa mal v hale zvýšiť teplotný komfort v zimných mesiacoch. celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia MŠ Klokočova

Budova Materskej školy Klokočova bola postavená v 80-tich rokoch minulého storočia. Od tej doby neprešla výraznejšou obnovou a podpísal sa na nej aj zub času. V minulom roku mesto požiadalo v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na energetickú efektívnosť administratívnych budov o nenávratný finančný príspevok na jej obnovu a aj napriek obrovskému pretlaku žiadostí sa podarilo našu žiadosť schváliť. celý text

ostatné | 11. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 3
posledná