#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 5
ďalší posledná

#

SSE: V R. Sobote opäť zriadili zákaznícke centrum, otvorené je jeden deň v týždni

V Rimavskej Sobote po niekoľkých rokoch opäť zriadili zákaznícke centrum Stredoslovenskej energetiky. Ide o vysunuté pracovisko z Lučenca s jedným zamestnancom, zákazníci môžu ich služby využiť jeden deň v týždni. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
m

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Mesto Hnúšťa v súlade s § 9 ods. 2) písm. b) a § 9a ods. 3) zákona č. 138/1991 Zb. vyhlasuje VOS - o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku - nehnuteľnosti, nebytový priestor vo výrobnej hale s.č.942 SVF, o celkovej výmere 4469 m2 a lakovne o výmere 96 m2, nachádzajúcej sa v priemyselnom parku mesta Hnúšťa, postavenej na parcele číslo CKN 1143/3 a CKN 1143/25, v katastrálnom území Hnúšťa, zapísanej na LV č. 1392 vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota. celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Podpora od Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen podporila v grantovom programe Vzdelaním k integrácii projekt OZ ATHÉNA „Alternatívna komunikácia s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím“. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Dotazníkový prieskum CVČ - pre rodičov

Centrum voľného času Hnúšťa prosí rodičov o vyplnenie krátkeho dotazníka na zistenie verejnej mienky a ďakuje za spoluprácu celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
st

VIII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise

Organizátori podujatia Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, RODON Klenovec a obec Klenovec, v spolupráci so stolno - tenisovým klubom v Klenovci, v sobotu 24. marca 2018 v telocvični ZŠ s MŠ V. Mináča zorganizovali VIII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 23 hráčov z obcí regiónu – Hnúšte, Utekáča, Klenovca, Rimavskej Soboty, Revúcej, Cinobane a Veľkého Blhu. Výborný guľáš navarili dobrovoľníci z Klenovca, ktorým patrí poďakovanie. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
POH

Program odpadového hospodárstva BBSK na roky 2016-2020 - zverejnenie záverečného stanoviska

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.
Podľa § 14 odsek 5 zákona Mesto Hnúšťa ako dotknutá obec zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. Z dokumentu je možné robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
bab

Upozornenie na protizákonnosť vypaľovania trávy.

Blížiace sa jarné obdobie je v našom okolí už pravidelne spojené s nepochopiteľnou zámernou ľudskou činnosťou, vypaľovaním suchých trávnatých porastov. Takéto požiare sú veľmi rizikové najmä tým, že sa môžu veľmi ľahko zmeniť na zložité lesné požiare, často v nedostupnom teréne. celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Pripomíname si 90 rokov od narodenia muzikanta a úžasného človeka Jána Jasenku zo Sirka

Ján Jasenka 30.3.1928 Sirk - 6.4.1991 Revúca. V Sirku v rodine baníka uzrel svetlo sveta na jar v roku 1928 muzikant Ján Jasenka. Spievať začal s prvými slovami, na husle brnkal už vtedy, keď ich dočiahol zvesiť zo steny nad prípeckom. So sestrou Milkou tvorili spevácke duo. Otec bol baník, no i on v nedeľu bral do mozoľnatých rúk krehké husličky a vyhrával celej rodine smutné i veselé pesničky. Ján vyhrával všade, chodil za dom na stránišku pod starý košatý buk a tam konkuroval spevavým vtákom. Už v tých časoch mal detskú ľudovú muzičku, hrávali s ním chlapci zo Sirka Janko Pelech, Ondro Kontra, Slavo Kontra a ďalší. Rôčky ubiehali, kapela sa rozbehala a aj ten košatý buk sa po otcovej smrti vyvrátil. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
Gymnázium

Minikurz - Prijímačky bez pochýb

Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu pozýva rodičov a žiakov, budúcich uchádzačov o štúdium na Gymnáziu Mateja Hrebendu na Minikurz Prijímačky bez pochýb. celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
logo dedeso

Byť odlišný je normálne..pridáte sa?

Blíži sa 21. marec a Denný detský stacionár DEDESO v Hnúšti sa znovu rozhodol pripojiť k ponožkovej výzve. celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA!  1

VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA!

Spojme sily a urobme spomienky na Hnúšťu ešte krásnejšie a priateľskejšie. Veď tešiť sa z toho budeme nakoniec my všetci.
celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Pri darovaní 2% si dajte pozor na tieto chyby

Bratislava – 02.03.2018: Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Pri vypĺňaní Vyhlásení však treba dať pozor na to, aby boli vyplnené správne. Finančná správa preto pripravila prehľad desiatich najčastejších chýb, ktorým sa je potrebné vyvarovať. Finančná správa zároveň odporúča, aby pri vypĺňaní Vyhlásení daňovník dôsledne čítal inštrukcie uvedené priamo vo Vyhlásení. celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

Mesto Hnúšťa každý rok poskytuje dotácie z rozpočtu mesta. Dňa 19. 2. 2018 zasadala komisia, ktorá navrhla a doporučila MsZ prerozdelenie týchto prostriedkov pre právnické osoby, ktoré prispievajú svojou činnosťou k rozvoju mesta v rôznych oblastiach verejného života. celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Aktivity CVČ počas jarných prázdnin

CVČ v Hnúšti počas jarných prázdnin privítalo viac ako tridsať detí na troch dopoludňajších
aktivitách. Ich zámerom bolo vyplniť voľný čas malým a mladým obyvateľom nášho
mestečka tak, aby sa pri ich realizácii cítili spokojní a šťastní v kruhu svojich rovesníkov. celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Sviatok sv.Valentína

Aj tento rok sa Valentín v našom mestečku niesol v znamení skutočnej romantiky. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

V Hnúšti sa ukončilo obdobie zábav

Aj tento rok išiel centrom nášho mestečka sprievod v maskách, ktorý bol opäť pestrý a farebný. Zapojili sa do neho členovia Detského folklórneho súboru Zrkadielko, členovia Centra voľného času, deti z detského domova, členovia Senior klubu v Hnúšti a smelí dobrovoľníci. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
d

...aj deti učíme kultúre

Ponorte sa s nami do príbehu o sultánovi, ktorý zdedil tri zázračné predmety, ale prefíkaná princezná ho o ne obrala.  celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
erb

Erb mesta

Pečate na listinách mali v minulosti veľkú právnu silu. Úradný dokument bol považovaný za právoplatný až vtedy, keď na ňom bol odtlačok pečate obce. Táto mohla byť privesená alebo pritlačená. Obecné pečate, ktoré niesli prvky obecného erbu Hnúšte sú na listinách až do druhej polovice 18. storočia. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
Včasná intervencia

Nie sme v tom sami.

Realizácia projektu Nie sme v tom sami nám umožnila realizovať pravidelné stretnutia rodičov v troch podporných skupinách (Revúca, Poltár, Lučenec). celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

POZVANIE NA BESEDU SO SPISOVATEĽKOU JANOU PRONSKOU

Mestské kultúrne stredisko – Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vás srdečne pozýva na besedu so spisovateľkou historických románov JANOU PRONSKOU. Stretnutie sa uskutoční dňa 26. februára 2018 o 16:00 hod. v priestoroch knižnice. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
plagát

Detská tour Petra Sagana

V Meste Lučenec sa dňa 25.3.2018 uskutoční, už po tretí krát, podujatie Detská tour Petra Sagana. Ide o prvú etapu cyklistických pretekov pre deti materských a základných škôl. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
a

MINI-KVÍZ o zvieratkách

Vo štvrtok 08.02.2018 prišla vzácna návšteva do našej MŠ - Adamko- kamarát všetkých detí a spolu s "líštičkou" si pripravili pre deti súťaž s názvom "MINI-KVÍZ" o zvieratkách. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
s

Smejko a Tanculienka v Hnúšti

Ak chcete toto nádherné, zábavné a náučné vystúpenie vidieť, dlho neváhajte, máme posledných 40 voľných lístkov! celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA... alebo A ČO JA, LÁSKA?  1

PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA... alebo A ČO JA, LÁSKA?

Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle opustiť domov jedného zabehnutého manželského páru žijúceho v klasickom stereotype.
Odkiaľ sa vzala, kto to je a prečo tie kufre v obývačke ostávajú, je záhadou. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
f

Fašiangy

Milí hnúšťania, aj tento rok vás pozývame na tradičné ukončenie fašiangovej sezóny a to sprievodom v maskách a zábavou so živou hudbou. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

POZVANIE NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ „MALOHONT MOJIMI OČAMI“

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou MALOHONT vás srdečne pozýva na výstavu fotografií „Malohont mojimi očami“. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
cvč

Ponuka CVČ na jarné prázdniny 2018

CVČ organizuje aj tento rok počas jarných prázdnin tri tematicky zamerané dni plné aktivít pre deti z nášho mesta. Ponuku si môžete pozrieť na letáku. Deti možno prihlásiť osobne, u Ing. Paučovej, tel. alebo SMS na 0905 280 564, mailom: cvc.hnusta@gmail.com do 15.2.2018 do 12,00 h. Počet záujemcov je limitovaný. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Vypúšťanie lampiónov priania

Mesto Hnúšťa v spolupráci s firmou TOVOZEK Vás pozýva na akciu pre zaľúbených, ktorá sa uskutoční 14. februára o 17.00 hod. na Nám. Janka Francisciho (pred poliklinikou).
Po vypustení lampiónov Vás pozývame o 18:00 hod. na premietanie romantického filmu v kine Rimava.
Tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 30. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

1. kolo Slovenského pohára v KICKBOXE

20.01.2018 sa konalo v Trenčíne 1. kolo Slovenského pohára v KickBoxe, ktorého sa zúčastnili aj športovci z klubu Kick - Box Leon Hnúšťa, kde reprezentovali športový klub a naše mesto Hnúšťa.
celý text

ostatné | 26. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Stratený psík

Dňa 17.1.2018 sa vo večerných hodinách v miestnej časti Kolónia našiel pes, rasa pitbull (staford), farba čierna s bielym pálením na hrudi. Umiestnený je v dočasnej stanici na Metskej polícii v Hnúšti. celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Informácia o voľných pracovných miestach

Informácia o voľných pracovných miestach v Detskom domove, Cukrovarská 127/17, 979 01 Rimavská Sobota –sociálny pracovník, pomocný vychovávateľ, finančný účtovník. celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Pracovná ponuka

Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431, 981 01 Hnúšťa prijme od 1.2.2018 na čas určitý - predpoklad do 30.6.2018 (zastupovanie v čase PN) učiteľa - učiteľku slovenského jazyka a literatúry (úväzok 21 hodín).
Kontakt: PhDr. Margita Féderová - riaditeľka školy
e-mail: gymhnusta@gmail.com
Telef.: 047/5422301, 0902099462 celý text

ostatné | 12. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

,,Ples športovcov a priateľov športu,,

Pozývame Vás na ,,Ples športovcov a priateľov športu,, ktorý sa uskutoční dňa 26.januára 2018 o 19.00 hod. Čaká vás opäť skvelá zábava a bohatá tombola. Vstupné 20€. celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Komédia Láska v studni a monodráma Žobráci

Divadlo Havran z Rimavskej soboty vás pozýva na vynikajúcu komédiu Láska v studni a monodrámu Žobráci v nedeľu 21.januára o 18-tej hodine v Dome kultúry v Hnúšti.
Vstupenku za cenu 3€ (v cene sú obidve predstavenia) si môžete zakúpiť v kanceláriách MsKS. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smejko a Tanculienka

Úplne nové predstavenie s najobľúbenejšími chrobáčikmi Smejkom a Tanculienkou v Hnúšti! Dokonca príde aj ich kamarát motýlik Huncúlik a spoločne zahrajú nové hity z tretieho DVD Kuk, ani muk! Nebudú chýbať pesničky ako Motáčik Popletáčik, Sestričky farbičky, Tri prasiatka, Škaredé káčatko, Usmej sa, Ahoj, ahoj... ale zaspievajú aj toľko žiadaného Boxeristu, Vajce na vandrovke a Babu Jagu! celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
8. poľovnícky ples

8. poľovnícky ples

Poľovnícke združenie Polom Vás srdečne pozýva na 8. poľovnícky ples dňa 3. februára 2018 o 19:00 hodine do kultúrneho domu v Hnúšti.
Hudba skupina PROMO, tombola 1. cena diviak, cena lístka 20€.
Predpredaj lístkov na telefónnych číslach: 0905 937 541, 0902 808 027 celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
O majstra Hnúšte 1

O majstra Hnúšte

Stolonotenisový klub Vás pozýva na 14. ročník turnaja v stolnom tenise, ktorý sa uskutoční dňa 06. januára 2018 v mestskej športovej hale. celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
a

Novoročný ohňostroj

Mesto Hnúšťa srdečne pozýva občanov a teší sa na spoločné stretnutie pri príležitosti vítania nového roka a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Každoročné Silvestrovské oslavy v Hnúšti ukončí tradičný ohňostroj 01.01.2018 o 0.30 hodine na námestí. Pred poliklinikou nebude chýbať ani hudba a varené vínko. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
v

Vianočné adventné dni 2017

Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače,
Vianoce sú tam, kde voňajú koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime,
ale aj s tými, na ktorých myslíme...

celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Výberové konanie  1

Výberové konanie

M E S T O  H N Ú Š Ť A vyhlasuje v zmysle ust. § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci/vedúca oddelenia organizačného, všeobecnej vnútornej správy, regionálnej politiky a projektového riadenia u zamestnávateľa: Mesto Hnúšťa, Francisciho č. 74, 981 01  Hnúšťa. Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú v zmysle zákonníka práce a zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Nová sezóna 2017/2018 mohla začať aj za pomoci BBSK. 1

Nová sezóna 2017/2018 mohla začať aj za pomoci BBSK.

STK Iskra Hnúšťa mohla začať novú sezónu v stolnom tenise V. ligy v ročníku 2017/2017 skupina
východ na nových profesionálnych stoloch, ktoré boli „hradené z prostriedkov BBSK“.
celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Čarovné Vianoce

Prinášame Vám fotodokumentáciu ľudovo-ekumenického vianočného programu s názvom Čarovné Vianoce. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Rimavská Baňa

Na základe § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Rimavská Baňa v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Čarovné Vianoce

MsKS vás pozýva na ľudovo-ekumenický vianočný program s názvom Čarovné Vianoce, ktorý pre vás s veľkou láskou pripravili. Vystúpi detský folklórny súbor Zrkadielko, spevácke skupiny Skaliny a Húžva, ľudová a dychová hudba nášho mesta, evanjelický cirkevný zbor a rímskokatolícka farnosť z Hnúšte. Tešia sa na spoločné stretnutie s vami a prajú vám šťastné a požehnané vianočné sviatky. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Luigiho srdce alebo poprava tupým mečom

Vážení priatelia dobrého divadla!
Divadelný súbor Katalpa z Hnúšte vás srdečne pozýva na reprízu divadelnej hry Ivana Bukovčana: Luigiho srdce alebo poprava tupým mečom, ktorá sa uskutoční v stredu, na Luciu, 13. decembra o 18:00 hodine v Dome kultúry v Hnúšti.. Kto pred dvomi mesiacmi nestihol, nemohol, nevedel, alebo kto to chce vidieť ešte raz, má možnosť si zakúpiť vstupenky aj v predpredaji už teraz. Cena vstupenky je len tri koruny európske (€)! Pod režisérskou taktovkou Michala Stejskala hrajú: Martin Pliešovský, Katarína Murinčeková, Štefan Zajak, Henrieta Struhárová, Filip Grác, Janka Brezňanová, Gabriela Stančíková, Diana Kiráľová, Bernadeta Konczová a Eva Vojenčiaková. Tešíme sa na vás! celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

S nadáciou v pohybe

Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala v roku 2016 jedinečný projekt S nadáciou v pohybe na podporu detských domovov a domovov sociálnych služieb. Zariadeniam uľahčuje denný režim zapožičaním áut na určité obdobie. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Podpora pre OZ ATHÉNA

Aj v roku 2017 individuálny plán nášho klienta podporila Nadácia SPP v grantovom programe OPORA. Vďaka tomu a dotácii Mesta Hnúšťa môžeme s Veronikou pracovať na počítači pomocou očnej navigácie Tobii PCEye Explore, ktorá slúži na jeho bezdotykové ovládanie. celý text

ostatné | 30. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
#

VÝBEROVÉ KONANIE

M E S T O  H N Ú Š Ť A vyhlasuje v zmysle ust. § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci/vedúca oddelenia organizačného, všeobecnej vnútornej správy, regionálnej politiky a projektového riadenia u zamestnávateľa: Mesto Hnúšťa, Francisciho č. 74, 981 01  Hnúšťa. Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú v zmysle zákonníka práce a zákona o výkone práce vo verejnom záujme. celý text

ostatné | 28. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
v

Výstava vianočných ozdôb spojená s predajom

Pozývame Vás na výstavu vianočných ozdôb spojenú s predajom, ktorej sa Mesto Hnúšťa zúčastňuje ako člen Mikroregiónu Sinec-Kokavsko. V prípade, že máte v ponuke vlastné výrobky, kontaktujte MsÚ tel.č: 202 88 13 celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Oznam o výluke ŽSR

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že z dôvodu nepretržitej
výluky medzi  železničnými stanicami Hnúšťa – Tisovec   od 8:00 hod. dňa 21.novembra 2017
nepretržite do 17:30 hod. dňa 27.novembra 2017 budú všetky vlaky v úseku Hnúšťa – Tisovec
a v pracovných dňoch aj prvé ranné vlaky Os 6701 a Os 6700 v úseku Rimavská Baňa – Tisovec
nahradené autobusmi. celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
Oznam o výluke 1

Oznam o výluke ŽSR

Vážení občania, v čase od 21.11.2017 do 29.11.2017 bude z dôvodu výstavby priecestného zabezpečovacieho zariadenia uzavretá cesta ku železničnej zástavke v Hačave a prístupová cesta do cintorína v Hačave. Zároveň budú uzavreté železničné priecestia, v ktorých uvedené cesty križujú železničnú trať. celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Poďakovanie

Aj takouto cestou by sme sa chceli poďakovať Mgr. Anne Černákovej, PhD. za skrášlenie ďalšej triedy. Anička ďakujeme, že naše nápady dokážeš zrealizovať do takejto úžasnej podoby. Ešte raz veľké ĎAKUJEME.
celý text

ostatné | 15. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Návšteva 2.A. v CVČ

Žiaci 2. A triedy zažili netradičné učenie o prírode a zvieratkách. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Vernisáž medzinárodného výstavného projektu Martin Kukučín v Hnúšti!

MsKS v Hnúšti vás srdečne pozýva na prvú výstavu, ktorú prostredníctvom bohatého, unikátneho obrazového a dokumentačného materiálu komplexne približuje Kukučínovo dielo a pôsobenie nielen na Slovensku či v Prahe, ale aj v Chorvátsku na ostrove Brač, v Čile a v Argentíne. Martin Kukučín (1860-1928) bol spisovateľ, humanista a svetobežník.
Výstavu pripravila Slovenská národná knižnica v Martine v roku 2010 pri príležitosti výročia - 150 rokov od narodenia tohto unikátneho klasika slovenskej literatúry.
V mesiaci október ju máte možnosť vidieť aj vy v priestoroch foajé Domu kultúry v Hnúšti. celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

NOČNÝ BEH MESTA HNÚŠŤA 2017 je za nami

September sme odštartovali športovo-charitatívno-kultúrnym podujatím s názvom „Nočný beh mesta Hnúšťa“. celý text

ostatné | 6. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Vstupenky na koncert skupiny DESMOD v MsKS

Vstupenky na koncert skupiny Desmod sú už v predaji aj v Mestskom kultúrnom stredisku - v kanceláriách na poschodí.

Koncert sa uskutoční 3.novembra v Mestskej športovej hale. Cena vstupenky je 13,-€. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

MISS 2017

Miss Hnúšte a okolia 2017 celý text

ostatné | 26. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Prerušenie vlakovej dopravy

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 18.- 22.septembra 2017 od 8:10 do 11:50 hod. z dôvodu výluky dopravy medzi železničnými stanicami Hnúšťa – Tisovec budú vlaky Os 6706 a Os 6707 nahradené autobusmi. celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Poďte s nami na výlet

Centrum voľného času v Hnúšti pozýva všetkých na sobotňajšie výlety za ukážkami tradícií, dobrým jedlom, či krásami okolitej prírody ... celý text

ostatné | 8. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

22. a 23. 9. -BIELA PASTELKA

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život. celý text

ostatné | 7. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Miss Hnúšťa 2017

Súťaž o najkrajšiu ženu Hnúšte a jej okolia je opäť tu!!! Prihláste do súťaže krásy Miss Hnúšťa 2017 a získajte okrem úžasných cien kopu nezabudnuteľných zážitkov a skúseností. Súťaž je určená pre dievčatá vo veku 15-21 rokov, je bez výškových limitov a podmienok na miery postavy.
Prihlášky si môžete vyplniť v TIC alebo v kanceláriách MsKS do konca septembra. celý text

ostatné | 6. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Dodatočné prijímacie skúšky

Základná umelecká škola v Hnúšti oznamuje rodičom, žiakom a všetkým záujemcom o štúdium v šk. roku 2017/2018, že dodatočné prijímacie skúšky do výtvarného odboru sa uskutočnia 5. - 11. septembra 2017 v čase od 13.00 hod. do 16.30 hod. v priestoroch budovy VO

Tešíme sa na Vás.

Informácie: tel. č. 0907837604

ZUŠ Hnúšťa
celý text

ostatné | 5. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 9.9.2017 (v sobotu) sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Tento bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý je uvedený v prílohe. celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka na výber

Milé dievčatá, vážení rodičia,
celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

S ČÍM PRICHÁDZA CVČ TENTO ŠKOLSKÝ ROK

V septembri, po prázdninách, svoju činnosť opäť naplno rozbieha i Centrum voľného času. celý text

ostatné | 31. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

OZNAM StVPS

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica závod 04 Rimavská Sobota oznamuje svojim odberateľom pitnej vody, že v dňoch od 16.8.2017. do 18.8.2017 a 21.8.2017 do 23.8.2017 bude v čase od 7,30 hod. - 14,30 hod. vykonávané plánované odkalenie vodovodného potrubia verejného vodovodu v celom meste. Všetkých odberateľov vody žiadame, aby v čase odkaľovania v obmedzenom množstve t.j. len na hygienické účely používali pitnú vodu z verejného vodovodu, nakoľko táto môže mať prechodne zhoršenú kvalitu v ukazovateľoch farba a zákal a následne môže dôjsť k náhlemu poklesu tlaku v potrubí. Zmena kvality pitnej vody môže ovplyvniť aj kvalitu TÚV. K obnoveniu dodávky pitnej vody dôjde v poobedňajších hodinách. celý text

ostatné | 16. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Zaujímavé objekty podporia rozvoj cestovného ruchu

Miestna akčná skupina MALOHONT v rámci Grantového programu CESTOU – NECESTOU v roku 2016 podporila projekt „História v troch dolinách“, ktorého realizátorom bol Mikroregión SINEC-KOKAVSKO. Týmto projektom sme vytvorili a obnovili zaujímavé objekty historického a kultúrneho dedičstva - Múzeum histórie priemyslu v Hnúšti, Múzeum súkenníctva a gubárstva v Klenovci a Synagógu v Kokave nad Rimavicou, čím prispievame aj touto formou ku rozvoju cestovného ruchu v našom regióne. V jednotlivých objektoch zachovávame históriu a tradície pre súčasné a ďalšie generácie turistov a návštevníkov, ktorí náš región navštívia. celý text

ostatné | 15. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Ponuka krúžkov a súborov MsKS

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti si pre Vás pripravilo v školskom roku 2017/2018 pestrú ponuku krúžkov a súborov. Nenechajte si ujsť túto skvelú príležitosť a príďte spolu v Vašimi ratolesťami 4. septembra o 14. hod. do spoločenskej sály Domu kultúry. Tešíme sa na Vás.

Všetci ste srdečne vítaní!
celý text

ostatné | 11. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Voľné pracovné miesta

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest do NP „Škola otvorená všetkým“: celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Jazda cyklobusom na Muránsku planinu

Jazda cyklobusom túto sobotu, 29. júla, má posledné dve voľné miesta! celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
Policajný zbor

Seniori, prosím prečítajte si upozornenie KR PZ SR

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici VARUJE PRED PODVODNÍKMI A ZLODEJMI. Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Postupne budeme prinášať informácie pre voličov. celý text

ostatné | 24. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
MSP

Výberové konanie

Mesto Hnúšťa,
v zastúpení primátorom mesta Mgr. Michalom Bagačkom ako štatutárnym zástupcom zamestnávateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor: Správca Webu

Výlety cyklobusom

Turisticko informačné centrum pre vás aj tento rok pripravilo nezabudnuteľnú jazdu cyklobusom, ktorý tento rok jazdí na novej trase a to do Národného parku Muránska Planina. Prihlásiť sa môžete TELEFONICKY na čísle:0901 706 641 alebo 0910 263 827, OSOBNE v Turistickom Informačnom Centre alebo kancelárii MsKS Hnúšťa, na FB zaslaním správy administrátorom Turistického Informačného Centra.
celý text

ostatné | 13. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. bude prerušená distribúcia elektriny dňa 27.6.2017 od 7:30 do 13:50. Vypnutá bude ulica Francisciho č. 186, 731 a 912. celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Voľné pracovné miesto - učiteľ matematiky

Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa prijme do zamestnania učiteľa matematiky na II. stupeň. V prípade záujmu pracovať na našej škole volajte na telefónne číslo 0902 033 312. celý text

ostatné | 22. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Opustil nás Ing. Karol Ujházy

S ľútosťou chceme oznámiť Hnúšťanom, že 30.5.2017 zomrel v Prahe vo veku 92 rokov Ing. Karol Ujházy, čestný občan mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 19. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

To nemôže byť náhoda...

Osobné nádeje slovenského ducha si naložili do vagónov a z južného Maďarska sa pohli do vlasti svojich predkov ... celý text

ostatné | 16. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

FOTOSÚŤAŽ: Pochváľte sa svojimi fotografiami z regiónu

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 5. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Súťažné fotografie je možné posielať do 30.09.2017. celý text

ostatné | 15. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Informácie o výluke železničnej dopravy

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. informuje o výluke medzi žel. stanicami Hnúšťa – Tisovec v dňoch 12.júna 2017 od 7:00 do 17:30 h. a 13.-16.júna 2017 od 7:50 do 13:30 hod., ktorá bude mať za následok vylúčenie železničnej dopravy a nahradenie vlakov autobusmi nasledovne: celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Ponuka na adopciu

Mestská Polícia pri MsÚ v Hnúšti ponúka psíka na adopciu umiestneného v karanténnom koterci na Msp Hnúšťa. Pes bol odchytený 30.5.2013 v obci Hnúšťa, majiteľ psa neznámy.
celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 5
ďalší posledná