#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

erb

VEREJNÁ VÝZVA – staňte sa členom odborných komisií

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti sa na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 10.12.2018 uznieslo na zriadení komisií, ako poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov mestského zastupiteľstva. Mesto Hnúšťa má eminentný záujem, aby sa do samosprávnych procesov zapojila čo najširšia verejnosť, primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva adresujú, v súvislosti s kreovaním komisií, výzvu širokej odbornej verejnosti na predkladanie prihlášok kandidátov za členov jednotlivých komisií. celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Vianočné dni

Vianočné dni mesta Hnúšťa - pozvánka a program jednotlivých dní

Vážení občania, najkrajšie sviatky v roku sa nezadržateľne blížia. Aby sme Vám aj my spríjemnili tieto čarovné predvianočné chvíle prosím, prijmite naše pozvanie na Vianočné dni mesta Hnúšťa, ktoré sa budú konať od 17.12.2018 do 19.12.2018. celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Vianočný dobrý skutok

Spravme spoločne pred Vianocami jeden dobrý skutok... celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
1

DOBRÁ NOVINA - v Rímskokatolíckom kostole

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava Vás srdečne pozývajú na služby Božie spojené s charitatívnym podujatím, v ktorom sa stretne 200 detí z celého Slovenska, aby vyslali DOBRÚ NOVINU Betlehema priamo z Hnúšte do svojich domov a do celej republiky, v sobotu 15.12.2018 o 10.30. hod. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva

V pondelok 10.12.2018 sa v obradnej sieni mesta Hnúšťa konalo prvé ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti, ktoré bude vo funkcii počas nastávajúceho volebného obdobia rokov 2018 - 2022. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

POZVÁNKA NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Na základe ust. § 12 odst. 1/ a v zmysle § 13, ods. 4, bodu a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov ho meniacich a doplňujúcich a podľa Rokovacieho poriadku samosprávnych orgánov mesta zvoláva primátor mesta 1. Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018, t.j. v pondelok o 15.00 hod., v obradnej sieni Mestského úradu v Hnúšt. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Nominácie na ocenenie Najúspešnejší športovec roka 2018

Okresné združenie telesnej kultúry, Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto HNÚŠTA pripravuje vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2018 regiónu GEMER – MALOHONT pod názvom ŠPORTOVEC ROKA 2018 – 53. ROĆNÍK celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
.

UPOZORNENIE - Povinnosti chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota upozorňuje chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat na povinnosti spojené s chovom týchto zvierat. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Služby lekárenskej pohotovosti

Mesto Hnúšťa Vám pravidelne v mesačných intervaloch prináša na svojej web stránke prehľad lekárenskej pohotovosti v spádovej oblasti okres Rimavská Sobota. celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Zdroj: internet

Čo v skutočnosti advent znamená?

Včera, 2.12.2018, bol ten deň, kedy začalo to čarovné obdobie. 4 výnimočné týždne do Vianoc v sebe ukrývajú hlboké posolstvo a mnoho tradícií. celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Výstava vianočných ozdôb

Mikroregión Sinec-Kokavsko a obec Utekáč Vás pozývajú na výstavu vianočných ozdôb spojenú s predajom. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
R

Zverejnenie návrhov Rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2019-2021 a VZN

Mesto Hnúšťa zostavilo návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pred schválením sa návrh rozpočtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Mesto Hnúšťa zverejňuje aj návrh Prílohy č. 8 k VZN č. 88/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a ŠZ v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Návrh rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2019 - 2021 ako aj návrh prílohy k VZN sú zverejnené aj na úradnej tabuli mesta Hnúšťa.
celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Vianočné handmade trhy v Hnúšti

Vážení občania, ste šikovní, kreatívni, venujete sa výrobe zaujímavých vlastnoručne robených výrobkov a máte záujem ich ponúknuť na predaj? celý text

ostatné | 22. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

80. rokov od vzniku okresu Hnúšťa

Vážení čitatelia, v roku 2018 si pripomíname niekoľko významných historických udalostí, ktoré formovali dejiny nášho národa a štátu. Určite ste boli z médií, či rôznych podujatí informovaní o osudových osmičkách našich dejín. Tento článok sa nebude venovať globálnym či celoštátnym udalostiam spojených s našou históriu, ale krátkou, no za to na udalosti bohatou kapitolou našich regionálnych dejín a to vzniku okresu Hnúšťa, ktorý ako územno-správna administratívna jednotka existoval v rokoch 1938 - 1945. celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Tvorivé dielne pre všetkých!

V piatok, 23. novembra 2018 bude GMOS Rimavská Sobota v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Hnúšťa realizovať v Hnúšti tvorivé remeselné, hudobné, tanečné a spevácke dielne aj pre širokú verejnosť.

celý text

ostatné | 14. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Deň nevidiacich v Hnúšti

V okrese Rimavská Sobota už dlhodobo si Deň nevidiacich pripomíname uctením si Mateja Hrebendu pri jeho pomníku - pamätníku v Hačave (odhalili ho v roku 1968). V stredu 7.11.2018 si predstavitelia mesta Hnúšťa, zástupcovia UNSS a predstavitelia cikrvi, uctili pamiatku tejto udalosti položením kytice pri pomníku. celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
1

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva na 19.11.2018

Na základe ust. § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov ho meniacich a doplňujúcich a podľa Rokovacieho poriadku samo- správnych orgánov mesta z v o l á v a primátor mesta Hnúšťa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 19. novembra 2018 t.j. v pondelok o 15.00 hod., do zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne od 12.11.2018 7.30 hod. do 12.11.2018 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Elektrina bude prerušená na ulici Hlavnej 136 a 935, Jesenského 103 - 119 a131, ulici Štúrovej 115 - 118, 123 a Zápotockého 124, 125, 127. celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

OTVORENÝ LIST PRIMÁTOROVI MESTA - zverejnenie

Na základe požiadavky odosielateľov zverejňujeme Otvorený list, ktorý bol adresovaný Mestu Hnúšťa, primátorovi mesta Mgr. Michalovi Bagačkovi. celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Hospodárenie mesta Hnúšťa z pohľadu spoločnosti INEKO

Mesto Hnúšťa sa v celkovom rebríčku finančného zdravia 138 miest Slovenska umiestnilo na 35. mieste. Cieľom projektu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) je zvýšiť tlak na zlepšovanie finančného zdravia miest, obcí a VÚC. Spracovávajú informácie o hospodárení miest a obcí a snažia sa o čo najobjektívnejšie posúdenie stavu ich hospodárenia. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Slávnostné MsZ pri ukončení volebného obdobia

V piatok, 26. októbra 2018, sa v sobášnej sieni mesta Hnúšťa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2014 - 2018. Ako poďakovanie za aktívnu prácu v orgánoch samospráva a významný podiel na rozvoji mesta Hnúšťa boli primátorovi a poslancom MsZ odovzdané ďakovné listy. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Ako sa budú meniť platby za teplo pre rok 2019?

Cena tepla v Hnúšti je už niekoľko rokov stabilná. Po výraznom poklese fixnej zložky ceny tepla v roku 2016, čo sa podarilo dosiahnuť vďaka dohode výrobcu tepla, spoločnosti Rimavská energetická, s.r.o., s Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti o novom nastavení majetkových a nájomných vzťahov, je výroba a dodávka tepla v meste dlhodobo stabilizovaná a platby odberateľov za teplo majú klesajúci trend. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
žsr

Informácie o výluke medzi vlakovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 6. novembra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi ŽST Rimavská Sobota – Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.
Medzi ŽST Rimavská Sobota až Hnúšťa bude nahradený vlak Os 6704. Autobusy budú zastavovať :

celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne od 8.11.2018 7.30 hod. do 8.11.2018 16.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Elektrina bude prerušená v časti Likier ulica Školská a v časti Likier ulica Vladimíra Clementica. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Október v duchu jubilantov a seniorov

V pondelok 22.10.2018 si mesto Hnúšťa kultúrnym programom uctilo všetkých svojich jubilantov, ktorí boli pri tejto významnej udalosti zapísaní do pamätnej knihy mesta Hnúšťa celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Deň plný folklóru v Hnúšti

Dňa 23.11.2018, GMOS v Rimavskej Sobote v spolupráci s MSKS Hnúšťa pripravuje v Kultúrnom dome J.F. Rimavského v Hnúšti pre všetky vekové kategórie úžasný program plný folklóru s možnosťou výroby zápästkov pre pánov, party pre dámy, či vyúčbu hry na gajdách. celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Informovanie o výluke medzi železničnými stanicami

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 22.októbra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú osobné vlaky Os 6705, Os 6706, Os 6707, Os 6708, Os 6709, Os 6710 a Os 6734 nahradené v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa autobusmi. Vlak Os 6704 (Rim. Sobota 7:02 – Tisovec 8:04) bude nahradený autobusom v úseku Rimavská Sobota – Hnúšťa . celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Novinky z MAS MALOHONT

Miestna akčná skupina MAS MALOHONT Vám prináša novinky - informácie o svojej činnosti počas uplynulého 3. štvrťroka 2018. celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Október - mesiac počítačovej bezpečnosti

Mesiac október je európskym mesiacom počítačovej bezpečnosti, pri tejto príležitosti aj tento rok Európska únia realizuje kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia občanov, ktorá sa koná v celej Európe. celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Gemerská podkovička 2018

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej zorganizovalo v poradí už deviaty ročník festivalu detských folklórnych súborov Gemera-Malohontu pod názvom Gemerská podkovička. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Regionálny gurmánsky deň aj so zástupcami Hnúšte

V sobotu 6.10.2018 sa v Kokave nad Rimavicou uskutočnil 5. ročník Regionálneho gurmánskeho dňa. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
m

MITROVANIE: Blíži sa ukončenie pastierskej sezóny

Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Ide o starý zvyk, ktorý si v obci Veľké Teriakovce pripomenieme v sobotu 20. októbra už po siedmykrát. Návštevníkov podujatia čakajú ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, jarmok či aktivity pre deti a nebudú chýbať ani najznámejší valasi Maťko a Kubko. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Skládka

Situácia na Skládke TKO - aktualizácia - zmena

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Rimavská Sobota – odboru KR a CO, Hasičského a záchranného zboru, vedenia Technických služieb mesta Hnúšťa oznamujeme občanom, že dnes, dňa 8. októbra o 14.00 hodine sa ukončili najzložitejšie práce na likvidácii požiaru skládky tuhého komunálneho odpadu v Hnúšti. Požiar je zlikvidovaný, teraz nastanú práce na odstraňovaní jeho následkov, v utlačení zavezenej lokality, v úprave povrchov a tvaru skládky. Situáciu však budeme aj v budúcich dňoch nepretržite 24 hod. pozorovať a monitorovať až do odvolania.

DOPLNENÉ: Slovenský hydrometeorologický ústav vydal dňa 8.10.2018 o 21.00 hod. oznámenie o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v Hnúšti.


Prežili sme nesmierne náročné štyri dni, počas ktorých nás sužovali viaceré obavy.
V prvom rade sa chcem takto verejne poďakovať všetkým príslušníkom Hasičského a záchranného zboru v Hnúšti, hasičom z Banskej Bystrice, Pliešoviec, Rimavskej Soboty, i každému jednotlivému zasahujúcemu pri tomto nešťastí, za ich profesionálne zvládnutie a mimoriadne nasadenie vlastných síl.

Dobrovoľníkom z blízkych našich obcí - členom DHZ Klenovec, Teplý vrch, Hrachovo a Drienčany, za poskytnutú pomoc na záchrannej akcii. V týchto dňoch sme poznali, že nenadarmo sa hovorí - v núdzi stretneš priateľa.

Poďakovanie patrí aj pracovníkom Technických služieb mesta, ktorí taktiež počas celých týchto dní neúnavne zasahovali a plnili všetky náročné úlohy, ktoré im boli dané pri likvidácii a na plochu zasiahnutú požiarom počas soboty i v nedeľu navážali autami zeminu z neďalekej skládky.

V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj našim spoluobčanom, ktorí trpezlivo
a so záujmom sledovali vývoj záchranárskych prác a obetavo i s porozumením dodržiavali odmedzenia, aj prípadné následky veľkého znečistenia ovzdušia a zamorenia smogom a zápachom.

Vďaka spolupráci a úspešnej koordinácii zložiek sa predišlo ďalším poškodeniam na zdraví u obyvateľov mesta a ďalším ešte väčším materiálnym škodám.
Mgr. Michal Bagačka, primátor mesta celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Kapustnica je dovarená, víťazi sú známi.

Už XI. krát sa milovníci kapustovej polievky, ale aj dobrí priatelia, susedia, kolegovia stretli, aby si zmerali sily vo svojich kulinárskych schopnostiach. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Dobrovoľnícka výzva

"Dobrovoľníci sú obyčajní ľudia, ktorí robia neobyčajné veci." MAS Malohont hľadá dobrovoľníkov ochotných pomôcť s podujatím Slovenské Mitrovanie vo Veľkých Teriakovciach. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Vykurovacia sezóna - nebezpečenstvo vzniku požiarov

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Baníctvo a železiarstvo v Gemeri - Malohonte

Aká bola história baníctva a železiarstva v regióne Gemer-Malohont? To môžete zistiť v utorok, 25. septembra o 15.00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, kde sa uskutoční vernisáž výstavy „Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte“, ktorá prostredníctvom zbierkových predmetov, fotografií a archívnych materiálov predstaví bohatú tradíciu baníctva a železiarstva v Gemeri-Malohonte od čias mladšej doby bronzovej až po súčasnosť. Výstava potrvá do 28. februára 2019. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Program O krok vpred s Nadáciou SPP

Mesto Hnúšťa informuje záujemcov - pacientov s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientov postihnutých detskou mozgovou obrnou, o možnosti zapojenia sa do programu O krok vpred, ktorý je zameraný na podporu absolvovania rehabilitačného programu v Adeli Centre. celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Máte viac ako 50 rokov a chcete robiť prácu, ktorá vás baví? Je tu pre vás pripravený dotazník.

Vek môže naozaj zohrávať dôležitú rolu pri prijímaní nových ľudí do zamestnania a preto sa treba na to pripraviť. Chcete rozbehnúť novú prácu ktorá vás baví, len neviete nájsť odvahu? celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Značenie cyklotrás v Mikroregióne SINEC-KOKAVSKO

Realizácia projektu „Značené cyklotrasy v Mikroregióne Sinec – Kokavko“ podporeného z Grantového programu CESTOU – NECESTOU Miestnej akčnej skupiny MALOHONT z roku 2014 sa ukončila až v tomto roku. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ - 5.ročník

Súťaž vo varení tradičných jedál
Organizátori súťaže: Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a Obec Kokava nad Rimavicou
Termín: 6. október 2018 (sobota) od 9,00 hodiny
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou – Námestie 1. mája (pred kultúrnym domom)
celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
1

Burza informácií o trhu práce

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota Vás pozýva na burzu informácií o trhu práce, ktorá sa uskutoční 4.10.2018 od 09.00 hod. do 14.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

FOTOSÚŤAŽ: Región Malohont vašimi očami

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje VI. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Vaše súťažné fotografie čakjú do 30.09.2018. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Región Gemer sa predstavil účastníkom Medzinárodných leteckých dní SIAF 2018

Viac ako stotisíc návštevníkov Medzinárodných leteckých dní, ktoré sa konali v prvý septembrový víkend na Sliači, mohlo popri prehliadke vystúpení pilotov a ich strojov navštíviť aj stánok Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer. celý text

ostatné | 7. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

V meste bude prebiehať celoplošná deratizácia

Mesto Hnúšťa bude v piatok 7.9.2018 od 09:00 hod. pokračovať v ďalšej fáze celomestskej deratizáciu verejných priestranstiev, ktorej účelom je regulácia živočíšnych škodcov. Povinnosť vykonať deratizačné opatrenia majú podnikatelia i fyzické osoby, vlastníci i správcovia polyfunkčných budov a občania pri chovoch domácich zvierat. celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Obce môžu obnoviť historické budovy a podporiť podnikanie v regióne vďaka mikro PPP projektom na regionálnej úrovni

Len málo obcí či podnikateľov v regióne vie, že historickú budovu je možné revitalizovať a popritom si uplatniť podnikateľský zámer v regióne. Tomuto mechanizmu sa hovorí PPP projekt na regionálnej úrovni. celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu na roky 2019 – 2021

V súlade s rozpočtovým harmonogramom na rok 2019, Rozpočtovými pravidlami mesta Hnúšťa, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. vyzývame všetky subjekty rozpočtového procesu zodpovedné za tvorbu a plnenie rozpočtu v zmysle § 7 Rozpočtových pravidiel mesta Hnúšťa, aby písomné požiadavky na zostavenie rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2019 – 2021 predložili na predpísanom formulári do 5. októbra 2018 na Finančné oddelenie Mestského úradu v Hnúšti. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

11. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky

Mesto Hnúšťa Vás pozýva na 11. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky.
Dňa 29. septembra 2018 pri MsKS v Hnúšti. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
CVČ

OTVOR SRDCE PRE REGIÓN

Pod týmto názvom sa skrýva 5 super prežitých dní letného tábora s dennou dochádzkou, ktorý organizovalo Centrum voľného času v Hnúšti v dňoch 20. -24. augusta 2018.
Jeho cieľmi bolo posilniť základy hrdosti detí ku regiónu, v ktorom žijú, objavovaním bohatstva okolitej prírody, regionálnej kultúry; upevniť u detí vzťah k prírode, rozvíjať v nich fantáziu a chuť objavovať. To sa nám podarilo. celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
CVČ

Ponuka Centra voľného času v Hnúšti na šk. rok 2018/2019

Všetkým záujemcom o voľnočasové aktivity CVČ prinášame ponuku na školský rok 2018/2019. Veríme, že si z nej dokážete vybrať. Viac informácií dostanete pri osobnej návšteve CVČ alebo na t.č. 0905 280 564. Pravidelná záujmová činnosť, až na niektoré športové záujmové útvary, začne v treťom resp. štvrtom septembrovom týždni. celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Amfiteáter v Hnúšti patril psíkom, hudbe, spevu a tancu

Piatok, 24.8.2018 sa niesol v duchu dobrej nálady, zábavy a kvalitnej hudby. Občania mesta si mohli prezrieť 0. ročník výstavy psov, detské divadielko, či zabaviť sa na koncerte Kali a Peter Pann. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Pripomenuli sme si 74. výročie SNP

V pondelok, 27.8.2018 si predstavitelia mesta Hnúšťa spolu s členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, poľskou delegáciou pod vedením pána Jozefa Stanislava Mrowku a občanmi nášho mesta pripomenuli 74. výročie Slovenského národného povstania. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku 1

Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku

Okresný úrad Rimavská Sobota vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku.
Termín na podanie žiadosti: 16.9.2018
Úplné znenie výzvy a kompletnú dokumentáciu nájdete tu: http://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota celý text

ostatné | 23. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje!

Nakoľko sa v tomto ročnom období každoročne zaznamenávajú vážne dopravné nehody; mnohé z nich majú vážne následky na zdraví a živote, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici vydalo upozornenie. celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Spustenie ankety o voľnú wifi zónu

Vážení občania, mesto Hnúšťa spustilo anketu o zriadení voľnej wifi zóny na niektorom zo svojich sídlisk. celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Do priemyselnej zóny Hnúšťa prichádza nový prevádzkovateľ

Nový investor, ktorý sa etabloval v priestoroch priemyselného parku, by mal zamestnať približne 60 až 70 ľudí. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

AKTUÁLNA VÝZVA - Grantový program MAS 2018

Miestna akčná skupina MALOHONT v rámci vyhlásenej výzvy grantového programu MAS 2018 Región občanom - občania región informuje, že 20.08.2018 je uzávierka predkladania projektov. celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
Hnúšťa

Mapovanie podnikateľských projektových zámerov na území mesta Hnúšťa 2019 - 2023

Vážení podnikatelia,
Plánujete v najbližších rokoch modernizovať alebo rozširovať svoju výrobu či skvalitniť poskytovanie svojich služieb na území mesta Hnúšťa? Uvažujete o možnosti získať finančný príspevok na Vaše zámery? Ak áno, zapojte sa do aktuálneho mapovania podnikateľských projektových zámerov na území mesta Hnúšťa, ktoré prebieha do 31.08.2018.
celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Memoriál Ondreja Maciaka

Dňa 27.08.2018 sa na futbalovom ihrisku konal futbalový turnaj ,,Memoriál Ondreja Maciaka,, za účasti kvalitných tímov zo IV.ligy a nášho domáceho mužstva. celý text

ostatné | 1. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
OM

Memoriál Ondreja Maciaka

Futbalový klub Iskra Hnúšťa pozýva všetkých priaznivcov futbalu na futbalový turnaj dospelých,, Memoriál Ondreja Maciaka,, ktorý sa uskutoční v sobotu 28.07.2018 od 13.00 hod. celý text

ostatné | 24. 7. 2018 | Autor: Správca Webu
MsP

Výberové konanie

Mesto Hnúšťa, v zastúpení primátorom mesta Mgr. Michalom Bagačkom ako štatutárnym zástupcom zamestnávateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: príslušník mestskej polície.
celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Správca Webu
#

DFS Zrkadielko reprezentoval kultúru a mesto Hnúšťa v Poľsku

Aj tento rok sa v čase od 11.7.2018 do 18.7.2018 hnúšťanské deti zúčastnili výmenného letného tábora v partnerskom poľskom meste a na oplátku si poľské deti za asistencie CVČ a MsÚ užili bohatý program v Hnúšti a jej okolí. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

NOVINKY Z MAS č. 2/2018

Prinášame Vám druhé číslo bulletinu občianskeho združenia Miestna akčná skupina MALOHONT, v ktorom sa dočítate o vyhlásení fotosúťaže, o dvore MAS na Klenovskej ROUNTOUKE, o vydaní Výročnej správy MAS za rok 2017 i to, že práve prebieha výzva na Grantový program MAS a iné zaujímavé informácie z rozvoja vidieckeho MALOHONTU. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Správca Webu
log

Výstava obrazov Šarloty Bottovej v knižnici

Pozývame vás na výstavu obrazov Šarloty Bottovej, ktorá je inštalovaná v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti a potrvá do 31. augusta 2018. Výstavu si môžete pozrieť počas výpožičného času knižnice. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Správca Webu
mvsr

Beseda s názvom „ Seniori ako sa nestať obeťou trestného činu“

Názov projektu: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Beseda dňa 16. júna.
celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Kúpalisko v Hnúšti je O T V O R E N É

22.6.2018 bolo otvorené kúpalisko v Hnúšti. Svojimi rozmermi je najväčšie v blízkom okolí. celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Kronika mesta Hnúšťa dostupná aj v elektronickej podobe

Mesto Hnúšťa pristúpilo ku digitalizácii kroník mesta a týmto spôsobom spracovalo historicky a archívne zaujímavé informácie zo svojej minulosti. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Návrh Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2017

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2017 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 7. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Dni mesta Hnúšťa v duchu vynikajúcej atmosféry!

Jún v meste Hnúšťa odštartoval veľkolepými oslavami. Jeho prvé dni sa v našom meste niesli v duchu dobrej nálady, príjemných stretnutí, významných ocenení, dobrej zábavy, detského úsmevu, skvelej hudby, či úspešnej zahraničnej spolupráce. Slnečné lúče sprevádzali väčšinu podujatí, ktoré organizátori pripravili svojim obyvateľom a ani menšie dažďové prehánky neubrali na vynikajúcej atmosfére a čare kultúrnych, či športových programov. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Úspech Hnúšťankova aj vďaka dobrovoľníkom

Akcia plná zábavy, súťaží a rôznych aktivít pre deti. Ako vznikla táto vydarená akcia? celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Žiadosť o súčinnosť pri nepriaznivom vývoji choroby Afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna správa Rimavská Sobota upozorňuje všetkých občanov - chovateľov registrovaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej oblasti Afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnému veterinárnemu lekárovi a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Rimavská Sobota (047/5811138, 0915953835, 0918779092). celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 25.05.2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 29.06.2018. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont. celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Je kosenie trávy povinné?

Veľkým rizikom zaburinenia pozemkov je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká. celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Na Gemeri vznikla oblastná agentúra cestovného ruchu – naštartuje rozvoj regiónu?

(Revúca, 23. 5. 2018) – Po mesiacoch príprav bola v Revúcej založená Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER. Účelom OOCR je riadiť rozvoj turizmu v destinácii Gemer a pri plnom zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva rozvíjať a propagovať tento región. celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
UNSS

Spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

M3M Racing - Uzávierka cesty II/256

Dňa 19.5. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod. a 20.5. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod. bude uzavretá cesta II/526 v úseku od križovatky s cestou I/72 (pri gymnáziu) po križovatku ciest II/526 a III/2747 (odbočka na Brádno) z dôvodu konania motoristického podujatia – Medzinárodné prezentačné jazdy automobilov v kopcovom slalome.
celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Krásny darček na Deň matiek!

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 13. mája. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Aktualizovaný kalendár akcií mesta!

Mesto Hnúšťa aktualizovalo svoj kalendár kultúrnych a spoločenských akcií mesta. celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
et

Výberové konanie riaditeľ(ka) MŠ Tisovec

Mesto Tisovec v súlade s §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu riaditeľ(ka) Materskej školy Tisovec so sídlom Daxnerova 1085 Tisovec. celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
SOŠ

Nové pracovné miesto na SOŠ

Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
príjme zamestnanca na pracovnú pozíciu
mzdár-personalista/mzdárka-personalistka
s termínom nástupu od 1. júla 2018

celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
erb mesta z plastových vrchnáčikov - ZŠ Klokočova

Keď slová sú zbytočné...

Piatok 20.4.2018 bol pre mesto Hnúšťa dňom nielen slnečným, ale aj dňom výnimočným. Bol venovaný našej planéte Zem. Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. V tento deň sa na celom svete viac ako inokedy rozvíjajú diskusie o možnostiach riešenia problémov so znečisťovaním planéty. celý text

ostatné | 20. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Budúcnosť sveta - 3. ročník výtvarnej súťaže: životné prostredie

Mesto Hnúšťa vyzýva žiakov, rodičov a základné školy, v rámci spoločných aktivít pri príležitosti Dňa Zeme, aby sa zapojili do 3. ročníka výtvarnej súťaže na tému životné prostredie, ktorá je organizovaná Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

SSE: V R. Sobote opäť zriadili zákaznícke centrum, otvorené je jeden deň v týždni

V Rimavskej Sobote po niekoľkých rokoch opäť zriadili zákaznícke centrum Stredoslovenskej energetiky. Ide o vysunuté pracovisko z Lučenca s jedným zamestnancom, zákazníci môžu ich služby využiť jeden deň v týždni. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
m

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Mesto Hnúšťa v súlade s § 9 ods. 2) písm. b) a § 9a ods. 3) zákona č. 138/1991 Zb. vyhlasuje VOS - o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku - nehnuteľnosti, nebytový priestor vo výrobnej hale s.č.942 SVF, o celkovej výmere 4469 m2 a lakovne o výmere 96 m2, nachádzajúcej sa v priemyselnom parku mesta Hnúšťa, postavenej na parcele číslo CKN 1143/3 a CKN 1143/25, v katastrálnom území Hnúšťa, zapísanej na LV č. 1392 vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota. celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Podpora od Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen podporila v grantovom programe Vzdelaním k integrácii projekt OZ ATHÉNA „Alternatívna komunikácia s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím“. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Dotazníkový prieskum CVČ - pre rodičov

Centrum voľného času Hnúšťa prosí rodičov o vyplnenie krátkeho dotazníka na zistenie verejnej mienky a ďakuje za spoluprácu celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
st

VIII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise

Organizátori podujatia Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, RODON Klenovec a obec Klenovec, v spolupráci so stolno - tenisovým klubom v Klenovci, v sobotu 24. marca 2018 v telocvični ZŠ s MŠ V. Mináča zorganizovali VIII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 23 hráčov z obcí regiónu – Hnúšte, Utekáča, Klenovca, Rimavskej Soboty, Revúcej, Cinobane a Veľkého Blhu. Výborný guľáš navarili dobrovoľníci z Klenovca, ktorým patrí poďakovanie. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
POH

Program odpadového hospodárstva BBSK na roky 2016-2020 - zverejnenie záverečného stanoviska

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.
Podľa § 14 odsek 5 zákona Mesto Hnúšťa ako dotknutá obec zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. Z dokumentu je možné robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
bab

Upozornenie na protizákonnosť vypaľovania trávy.

Blížiace sa jarné obdobie je v našom okolí už pravidelne spojené s nepochopiteľnou zámernou ľudskou činnosťou, vypaľovaním suchých trávnatých porastov. Takéto požiare sú veľmi rizikové najmä tým, že sa môžu veľmi ľahko zmeniť na zložité lesné požiare, často v nedostupnom teréne. celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Pripomíname si 90 rokov od narodenia muzikanta a úžasného človeka Jána Jasenku zo Sirka

Ján Jasenka 30.3.1928 Sirk - 6.4.1991 Revúca. V Sirku v rodine baníka uzrel svetlo sveta na jar v roku 1928 muzikant Ján Jasenka. Spievať začal s prvými slovami, na husle brnkal už vtedy, keď ich dočiahol zvesiť zo steny nad prípeckom. So sestrou Milkou tvorili spevácke duo. Otec bol baník, no i on v nedeľu bral do mozoľnatých rúk krehké husličky a vyhrával celej rodine smutné i veselé pesničky. Ján vyhrával všade, chodil za dom na stránišku pod starý košatý buk a tam konkuroval spevavým vtákom. Už v tých časoch mal detskú ľudovú muzičku, hrávali s ním chlapci zo Sirka Janko Pelech, Ondro Kontra, Slavo Kontra a ďalší. Rôčky ubiehali, kapela sa rozbehala a aj ten košatý buk sa po otcovej smrti vyvrátil. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
Gymnázium

Minikurz - Prijímačky bez pochýb

Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu pozýva rodičov a žiakov, budúcich uchádzačov o štúdium na Gymnáziu Mateja Hrebendu na Minikurz Prijímačky bez pochýb. celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
logo dedeso

Byť odlišný je normálne..pridáte sa?

Blíži sa 21. marec a Denný detský stacionár DEDESO v Hnúšti sa znovu rozhodol pripojiť k ponožkovej výzve. celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA!  1

VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA!

Spojme sily a urobme spomienky na Hnúšťu ešte krásnejšie a priateľskejšie. Veď tešiť sa z toho budeme nakoniec my všetci.
celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Pri darovaní 2% si dajte pozor na tieto chyby

Bratislava – 02.03.2018: Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Pri vypĺňaní Vyhlásení však treba dať pozor na to, aby boli vyplnené správne. Finančná správa preto pripravila prehľad desiatich najčastejších chýb, ktorým sa je potrebné vyvarovať. Finančná správa zároveň odporúča, aby pri vypĺňaní Vyhlásení daňovník dôsledne čítal inštrukcie uvedené priamo vo Vyhlásení. celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

Mesto Hnúšťa každý rok poskytuje dotácie z rozpočtu mesta. Dňa 19. 2. 2018 zasadala komisia, ktorá navrhla a doporučila MsZ prerozdelenie týchto prostriedkov pre právnické osoby, ktoré prispievajú svojou činnosťou k rozvoju mesta v rôznych oblastiach verejného života. celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Aktivity CVČ počas jarných prázdnin

CVČ v Hnúšti počas jarných prázdnin privítalo viac ako tridsať detí na troch dopoludňajších
aktivitách. Ich zámerom bolo vyplniť voľný čas malým a mladým obyvateľom nášho
mestečka tak, aby sa pri ich realizácii cítili spokojní a šťastní v kruhu svojich rovesníkov. celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Sviatok sv.Valentína

Aj tento rok sa Valentín v našom mestečku niesol v znamení skutočnej romantiky. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

V Hnúšti sa ukončilo obdobie zábav

Aj tento rok išiel centrom nášho mestečka sprievod v maskách, ktorý bol opäť pestrý a farebný. Zapojili sa do neho členovia Detského folklórneho súboru Zrkadielko, členovia Centra voľného času, deti z detského domova, členovia Senior klubu v Hnúšti a smelí dobrovoľníci. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
d

...aj deti učíme kultúre

Ponorte sa s nami do príbehu o sultánovi, ktorý zdedil tri zázračné predmety, ale prefíkaná princezná ho o ne obrala.  celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá
z 3
posledná